На 24 април 2014 година, като представител на ИКИТ-БАН, доц. д-р Корнели Григоров присъства на официалното честване на 90-годишнината на Светско училище „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Абланица, общ. Хаджидимово, област Благоевград.

Беше поднесена поздравителна телеграма от ръководството на ИКИТ подчертаваща дългогодишното сътрудничество в областта на природните науки. През този период бяха осъществени множество посещения, изнесени лекции в различни области от науките за земята, нанотехнологиите и тяхното приложение, до космическите технологии. Също така ИКИТ помага с базови материали за училищните експерименти, необходими за една по нагледна връзка между теория и практика.

От своя страна, учителското настоятелство, поднесе грамота с почетен плакет като благодарност към ИКИТ за ползотворната работа сътрудничество през тези години.