Редакционна колегия на списание

AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA

 

Главен редактор – проф. Гаро Мардиросян

Езиков редактор – гл.ас. Любомира Кралева

Технически редактор и секретар – маг. Цвета Среброва

 

акад.

 Валерий Бондур – Русия

проф.

 Герасимос Пападопулос – Гърция

проф.

 Руперт Герцер – Германия

проф.

 Стефано Тинти – Италия

 

чл. кор.

Филип Филипов

чл. кор.

Петър Велинов

проф.

Петко Неновски

проф.

Петър Гецов

доц.

Таня Иванова

доц.

Лъчезар Филипов

доц.

Стефан Чапкънов

доц..

Димитър Теодосиев

проф.

Евгения Руменина

доц.

Ставри Ставрев