От 1 до 5 юни в Слънчев бряг се проведе Седмата конференция по „Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата”. Конференцията се организира ежегодно от Института за космически изследвания и технологии към БАН. Тази година в програмата на конференцията участваха над 60 учени от 13 страни: Азърбайджан, Аржентина, България, Германия, Гърция, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Турция, Украйна, Франция, Чехия. Бяха представени 67 доклада, обединени в 6 сесии: Слънце и слънчева активност,   Взаимодействия на слънчевия вятър с магнитосферата и йоносферата, Влияние на Слънцето върху ниската атмосфера и климата, Влияние на Слънцето върху биосферата, Прибори за мониторинг на космическото време, Обработка на данни и моделиране. На сайта на конференцията http://ws-sozopol.stil.bas.bg/ са публикувани програмата, резюметата на докладите и трудовете на конференцията, а в близко бъдеще ще бъдат качени и самите презентации. Публикации върху представените на конференцията резултати ще бъдат публикувани след рецензиране в международното списание Sun and Geosphere (www. sungeosphere. org) , издание на Регионалната мрежа на страните от Балканския, Черноморския и Каспийския региони за изследване на космическото време, в която Институтът за космически изследвания и технологии към БАН има основна роля.