ФИНАНСИ

 

Главен Счетоводител

Марияна Тончева

e-mail: office@soace.bas.bg

тел.:   (+359) 02 979 24 18
           (+359) 882 42 90 65
факс: (+359) 02 986 16 83

 

Банкови сметки

 

IBAN в лева: BG33BUIB98883141475901

BIC код: BUIBBGSF

банка- СИБАНК ЕАД

 

IBAN в EUR: BG90UNCR96603419765003
 UniCredit BULBANK клон
Иван Вазов
BIC:
UNCRBGSF