КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Конкурс за прием на докторанти за 2015-2015 година

    Обява

Конкурси за академични длъжности

     главен асистент - Държавен вестник бр. 7 / 20.01.2017 г.(№ 115)

     главен асистент и доцент- Държавен вестник бр. 88 / 08.11.2016 г.(№ 8723)

     доцент и главен асистент - Държавен вестник бр. 51 / 05.07.2016 г.(№ 5195)

     доценти - Държавен вестник бр. 42 / 03.06.2016 г.(№ 4170)

     главен асистент - Държавен вестник бр. 31 / 19.04.2016 г.(№ 2833)

     професор - Държавен вестник бр. 2 / 08.01.2016 г.(№ 8389)

     доцент - Държавен вестник бр. 53 / 14.07.2015 г.(№ 4571)

     професор - Държавен вестник бр. 35 / 15.05.2015 г.(№ 3173)

     професор - Държавен вестник бр. 26 / 7.04.2015 г.(№ 2362)

     доцент - Държавен вестник бр. 20 / 17.03.2015 г.(№ 1736)

     професор и доцент - Държавен вестник бр. 13 / 17.02.2015 г.(№ 100)

    главен асистент - Държавен вестник бр. 4 / 16.01.2015 г.(№ 40)

    доцент - Държавен вестник бр. 33 / 11.04.2014 г.(№ 79)

    професор и доцент - Държавен вестник бр. 12 / 11.02.2014 г.(№ 27)

    < главен асистент - Държавен вестник бр. 9 / 31.01.2014 г.(№ 25)

      професор - Държавен вестник бр. 100 / 19.11.2013 г. (22)

     главен асистент - Държавен вестник бр. 97 / 08.11.2013 г.(№ 8115)

     доцент - Държавен вестник бр. 31 / 29.03.2013 г. (№ 282)

     професори, доцент и главен асистент - Държавен вестник бр. 94 / 30.11.2012 г. (№ 10747)

    професор и доцент - Държавен вестник бр. 85 / 06.11.2012 г. (№ 9669)

    професори и главен асистент - Държавен вестник бр. 46 / 19.06.2012 г. (№ 621)

    професор и доценти - Държавен вестник бр. 17 / 28.02.2012 г. (№ 56)

  
  доцент - Държавен вестник  бр. 94 / 29.11.2011 г.  (№ 45 )

*************************************************************************************************************