АЕРОКОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯКъм сайта на списание

"AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA".


Издания с доклади от конференции на ИКИТ-БАН

          SENS'2006          SES 2007

SES 2008           SES 2009           SES 2010           SES 2011          

SES 2012           SES 2013           SES 2014            SES 2015

Издания с доклади от конференции на ИСЗВ-БАН 

Книги и монографии на учени от ИКИТ-БАН