Единадесета научна конференция

с международно участие

„Космос, екология, сигурност”

SES 2015

София, 4 6 ноември 2015 г.

 

Организационен комитет

 

Почетен председател: акад. Стефан Воденичаров

 

 

Председател:

член-кор. д.т.н.  Петър Гецов

 

Заместник-председател:

проф. д.т.н. Гаро Мардиросян

 

Секретар:

      доц. д-р Таня Иванова

        Членове:

проф. д.ф.н. Цветан Дачев

проф. д.т.н. Живко Жеков

доц. д-р Лъчезар Филипов

д-р Константин Пеев

д-р Красимир Стоянов

гл. ас. Румен Шкевов

гл. ас. Мария Димитрова

маг. Валери Васев

маг. Екатерина Субева

маг. Аделина Кузева

 

Научно-програмен комитет

 

 

акад. Лев Зеленый Русия

акад. Валерий Бондур Русия

проф. Геннадий Маклаков Русия

проф. Ален Ошкорн Франция

проф. Герасимос Пападопулос Гърция

проф. Стефано Тинти Италия

д-р Стоян Велкоски Македония

 

 

генерал д-р Георги Иванов

генерал д-р Александър Александров

акад. д.т.н. Чавдар Руменин

член-кор. д.т.н.  Петър Гецов

член-кор. д.ф.н. Петър Велинов

член-кор. д.т.н. Филип Филипов

проф. д.т.н. Гаро Мардиросян

проф. д.с.н. Никола Вичев

проф. д-р Бойко Рангелов

гл. ас. д-р Георги Желев

маг. Цвета Среброва

 

 

 

Научни направления

 

 

Космическа физика

 

Астрофизика и нелинейна динамика

 

Дистанционни изследвания

и геоинформатика

 

Екология и мениджмънт на риска

 

Аерокосмически технологии

и биотехнологии

 

Космическо материалознание

и нанотехнологии

 

Космос и военно дело

 

 

ОФициални езици

 

Български, руски, английски

 

Представяне на докладите

 

 

Устно: 20 минути с дискусията

Постерно представяне: максимален размер на постера 75 х 100 cm

 

Всеки участник има право максимум общо на 2 доклада като автор и съавтор

 

Такса за правоучастие

 

за участници от България:                      60 лв.

за докторанти и студенти:                       30 лв.

за участници от чужбина:                        60 Евро

 

Таксата да се внася предварително по банкова сметка, а в деня на откриването да се представи банковото бордеро, таксата  след откриването е 80 лв. с ДДС.

 

Таксата правоучастие включва:

 

·   Програма;

·   CD с доклади;

·   Коктейл;

·   Kафе-паузи.

 

 

 

 

 

Банкова сметка в лева: СИБАНК, София

 

IBAN в лева: BG33BUIB98883141475901

BIC код: BUIBBGSF

IBAN в EUR: BG90UNCR96603419765003
UniCredit BULBANK клон
Иван Вазов
BIC:
UNCRBGSF

 

 

Крайни срокове

 

Заявяване на доклади – 09.10.2015

Изпращане на абстракт – 16.10.2015

Обявяване на програмата с приетите доклади
на сайта –
30.10.2015

Изпращане на пълен текст на доклада – 31.01.2016

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

www.space.bas.bg;       e-mail: ses2015@space.bas.bg

 

 

Указания за оформяне на доклада в пълен текст
Шаблон (.doc)