Земята, като част от Галактиката, се намира под постоянното въздействие на междупланетната среда. Като част от Слънчевата система тя попада под силното влияние на  Слънцето. Слънчевата радиация дава енергията,- топлина, светлина – необходима за живота и развитието на живите организми. В същото време, части от спектъра на слънцето, както и високо-енергетичните космични лъчи са смъртоносни за живите организми. Земното магнитно поле се явява щит, запазващ живота на Земята от вредното влияние на космическите лъчи, Слънчевата радиация и др.

    Под Космическо време се разбират вариациите на Слънцето, на разпространението на енергийни частици и електромагнитни емисии в междупланетното пространство и ефектите върху технологиите и човешкото присъствие в гео-пространството и на земната повърхност.

    Силни вариации във формата, посоката и силата на геомагнитното поле наричаме геомагнитна буря. Една значителна геомагнитна буря има голямо влияние върху следните дейностти на хората:

 1. Силно влияе върху електрониката на космическите апарати
 2. Нарушава сателитните комуникации
 3. Влияе върху електрониката и хората в самолетите
 4. Смущава радиоразпръскването
 5. Създава се индуциран ток в далекопроводите
 6. Влияе върху здравето на хората

    Отрицателните ефекти от една геомагнитна буря могат да бъдат намалени ако за нея се съобщи своевременно и се вземат съответните предпазни мерки:

 1. Високо-енергетични  слънчеви частици и космични лъчи могат да навредят на човешкото здраве. Космическите апарати имат специални убежища срещу космическа радиация. При геомагнитна буря астронавтите следва да се възползват от тях
 2. Високо-енергетични  електрони могат да предизвикат къси съединения в електрониката или да повредят слънчевите панели/паметта. Изключване на всички нежизненоважни системи.
 3. Слънчевите бури могат да предизвикат ‘подпухване на атмосферата’ и увеличаване на атмосферното триене. В някои случаи се налага коригиране на орбитата на сателити.
 4. Слънчевите бури могат да променят структурата на йоносферата, и да влошат радио-комуникациите и намалят точността на GPS приемниците. Преминава се по възможност към алтернативни способи за навигация и комуникация.
 5. Полети над полюсите могат да изложат пътниците на високи дози радиация по време на слънчеви и геомагнитни бури. Пренасочват се полетите по-далеч от полярните области.
 6. Индуциран от атмосферата ток в далекопроводите може да предизвика сериозни повреди в електроцентрали и трансформатори. Намалява се до по възможност консумираната мощност, включват се предпазители.
 7. Има риск за хората със сърдечни проблеми, високо кръвно налягане, душевни заболявания. Препоръчва се рисковите групи да остават в закрити помещения и да не се натоварват излишно.
 8. Забавя реакциите на хората. Да си избягват дейности, изискващи повишена концентрация.

 

  Тел.: 359 (02) 979 34 31
         359 (02) 979 34 34
         359 (02) 979 34 96
E-mail: space_weather@space.bas.bg