Архив ноември 2011

2011 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
30.11.2011 спокойно
до слабо смутено
Кр = 3 Ар = 10 3 0 0 3   3 3 3 2 3 2 2 3   3 3 3 3
29.11.2011 спокойно Кр = 3 Ар =  9 3 3 2 2   1 1 3 1 3 4 3 3   2 2 2 2
28.11.2011 спокойно Кр = 4 Ар =  4 0 0 0 0   0 0 0 4 2 1 1 1   1 1 1 3
27.11.2011 спокойно
Кр = 3 Ар =  6 1 1 3 1   1 2 1 1 1 1 2 2   2 2 2 2
26.11.2011 спокойно
Kp = 1 Ар =  3 1 0 0 0   1 1 1 1 2 1 1 1   1 1 1 1
25.11.2011 спокойно
до слабо смутено
Kp = 2 Ар =  4 2 2 1 0   1 1 0 1 2 2 2 2   1 1 2 2
24.11.2011 спокойно
до слабо смутено
Кр = 3 Ар =  5 1 0 0 1   3 1 1 2 2 2 2 2   2 2 2 2
23.11.2011 спокойно Kp = 2 Ар =  5 2 2 1 1   1 1 1 2 2 2 2 2   2 1 2 2
22.11.2011 спокойно Кр = 3 Ар =  6 2 1 2 2   3 2 1 2 2 2 3 3   3 3 3 2
21.11.2011 спокойно
Кр = 3 Ар =  5 1 1 1 1   1 1 2 3 1 1 1 1   1 2 1 2
20.11.2011 спокойно Kp = 1 Ар =  2 0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 1 0   0 1 1 1
19.11.2011 спокойно Kp = 1 Ар =  1 0 0 0 0   0 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1
18.11.2011 спокойно Kp = 1 Ар =  2 0 0 0 0   1 1 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1
17.11.2011 спокойно Kp = 2 Ар =  3 0 0 2 0   1 0 1 1 1 2 2 2   1 1 2 1
16.11.2011 спокойно Kp = 1 Ар =  2 1 1 0 0   0 0 1 0 -  -  -  -   -  - 1 1
15.11.2011 спокойно
до слабо смутено
Kp = 3 Ар =  6 0 0 3 2   2 2 1 1 -  -  2 2   2 2 2 2
14.11.2011 спокойно Kp = 0 Ар =  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 1
13.11.2011 спокойно Kp = 1 Ар =  0 0 0 0 0   0 0 0 1 n/a
12.11.2011 спокойно Кp = 2 Ар =  2 0 0 1 1   1 2 0 0 1 1 1 0   0 1 1 1
11.11.2011 спокойно Кp = 1 Ар =  2 0 1 0 1   0 0 0 0 2 2 2 2   1 1 1 1
10.11.2011 спокойно Kp = 2 Ар =  3 0 0 0 0   1 2 1 1 1 1 1 1   1 2 2 2
09.11.2011 спокойно Kp = 2 Ар =  2 0 0 0 0   1 2 1 1 2 2 2 1   1 1 1 1
08.11.2011 спокойно Кр = 2 Ар =  6 2 2 2 1   2 2 1 1 3 2 2 2   3 3 2 2
07.11.2011 спокойно Кр = 3 Ар =  4 0 3 0 0   1 1 2 1 1 1 1 1   1 1 1 2
06.11.2011 спокойно Кр = 2 Ар =  3 1 0 0 0   1 2 1 2 1 1 1 1   1 1 1 1
05.11.2011 спокойно Кр = 2 Ар =  4 2 1 1 1   1 0 0 1 2 1 1 1   1 1 1 1
04.11.2011 спокойно Кр = 2 Ар =  4 0 0 1 1   1 1 1 2 1 1 1 1   1 2 2 2
03.11.2011 спокойно Kp = 2 Ар =  3 1 1 0 0   0 1 2 1 1 1 1 1   1 1 1 1
02.11.2011 спокойно
до смутено
Кp = 4 Ар = 11 3 3 2 4   3 2 1 2 2 2 2 2   2 2 2 2
01.11.2011 спокойно
до смутено
Кp = 5 Ар = 21 4 2 4 5   4 3 3 2 2 2 3 4   4 5 4 3