Архив декември 2011

2011 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
31.12.2011 спокойно Kp = 2 Ар = 4 1 1 1 2  0 1 1 2 3-2+2 2   2-2-2-2-
30.12.2011 спокойно Kp = 3 Ар = 5 1 1 1 0   1 3 2 2 2 2 2 2   2 3-3-3+
29.12.2011 спокойно Kp = 3 Ар = 7 1 2 3 3   1 1 1 1 2+2+4-3  3 3 3 2+
28.12.2011 спокойно Kp = 2 Ар = 3 0 0 0 1   1 2 1 1

0 0+0+1-  1 2-2+2

27.12.2011 спокойно Kp = 0 Ар = 0 0 0 0 0   0 0 0 0

0+0+0+0+  0+0 0+0+

26.12.2011 спокойно Kp = 1 Ар = 0 0 0 0 0   1 0 0 0

1 1 1 1  1-1-1-1-

25.12.2011 спокойно Kp = 1 Ар = 2 1 1 1 0   0 0 0 1 2 2 2 2   2 1 1 1
24.12.2011 спокойно Kp = 1 Ар = 1 0 0 0 0   0 0 0 1 1 1 1 1   1 1 2 2
23.12.2011 спокойно Kp = 1 Ар = 1 1 1 0 0   0 0 0 0 2 2 2 1   1 1 1 1
22.12.2011 спокойно Kp = 2 Ар = 2 2 1 0 0   0 0 1 1 2 2 2 2   2 2 2 2
21.12.2011 спокойно Kp = 2 Ар = 3 0 1 0 0   1 1 1 2 2 2 2 2   2 2 2 2
20.12.2011 спокойно Kp = 1 Ар = 3 1 0 1 1   1 1 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2
19.12.2011 спокойно Kp = 2 Ар = 6 1 1 0 0   1 1 2 2 2 2 3 -   - 2 2 2
18.12.2011 спокойно Kp = 1 Ар = 4 0 0 0 0   1 0 0 0 1 1 1 1   1 1 1 2
17.12.2011 спокойно Kp = 0 Ар = 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 1 1 0   1 1 1 1
16.12.2011 спокойно Kp = 0 Ар = 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 1 1 1   1 1 1 1
15.12.2011 спокойно Kp = 1 Ар = 1 0 0 1 0   0 0 0 0 1 1 1 1   1 1 1 1
14.12.2011 спокойно Kp = 1 Ар = 1 0 1 0 0   0 0 0 0 2 2 2 1   1 1 1 1
13.12.2011 спокойно Kp = 1 Ар = 4 1 0 1 1   1 0 0 0 2 2 2 2   2 2 2 2
12.11.2011 спокойно Кр = 1 Ар = 4 1 0 0 0   1 1 1 1 2 2 2 2   2 2 2 2
11.12.2011 спокойно
до слабо смутено
Кр = 2 Ар =  5 1 0 1 1   2 2 2 1 2 2 2 2   2 2 2 2
10.12.2011 спокойно
до слабо смутено
Kp = 3 Ар =  8 2 1 3 2   1 2 2 3 2 3 3 3   2 2 2 2
09.12.2011 спокойно Кр = 2 Ар =  3 0 0 1 1   2 1 0 1 1 1 1 1,67
2 1,67 1,33 2,33
08.12.2011 спокойно Кр = 1 Ар =  2 1 1 0 0   1 1 1 1 1 1 1 1   1 2 1 1
07.12.2011 спокойно Кр = 1 Ар =  1 0 0 0 1   0 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1
06.12.2011 спокойно Кр = 1 Ар =  1 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0 0   0 0 1 1
05.12.2011 спокойно Кр = 1 Ар =  2 0 0 0 0   1 1 0 1 2 2 1 1   1 1 1 1
04.12.2011 спокойно Кр = 2 Ар =  4 2 1 1 2    1 1 0 0 3 2 2 2    2 2 2 2
03.12.2011 спокойно
до слабо смутено
Kp = 3 Ар =  9 2 1 2 3    1 2 2 3 3 3 3 3 2.5 2 3 3
02.12.2011 спокойно
до слабо смутено
Кp = 3 Ар =  4 1 0 1 0    0 1 3 2 1 1 1 1    1 1 3 3
01.12.2011 слабо смутено
до спокойно
Кp = 3 Ар =  7 3 2 2 1   2 2 1 1 2 2 2 2   2 2 2 2