Архив януари 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
31.01.2012 спокойно Кp =  1 Ар =  4 0 0 0 1  1 0 0 0 2 1 0 0   1 1 1 1
30.01.2012 спокойно
до смутено
Кp =  4 Ар =  7 0 0 2 1  0 3 4 3 0 0 1 0   1 3 3 3
29.01.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  5 1 0 1 0  0 2 3 2 2 2 1 1   0 1 2 2
28.01.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  4 1 0 2 2  0 0 0 3 1 1 1 0   0 0 2 2
27.01.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  7 1 2 3 2  2 1 2 1 1 0 3 1   0 2 0 1
26.01.2012 спокойно
до слабо смутено
Кp =  3 Ар =  6 2 0 1 2  2 3 1 1 0 0 0 2   2 3 0 0
25.01.2012 слабо смутено Кp =  5 Ар = 18 3 4 2 5  3 2 2 2 0 0 2 4   1 1 1 0
24.01.2012 слабо смутено до състояние на геомагнитна буря Кp =  6 Ар = 24 4 2 2 2  2 5 6 4 3 0 0 2   0 3 4 3
23.01.2012 от състояние на слаба геомагнитна буря до слабо смутено Кp =  5 Ар = 11 5 3 2 1  1 2 1 2 0 3 1 3   1 0 0 2
22.01.2012 спокойно до състояние на слаба геомагнитна буря Кp =  5 Ар = 24 1 0 4 4  5 4 5 4 1 0 3 3   1 5 3 4
21.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  6 1 2 1 2  2 1 2 2 0 1 1 3   1 0 1 2
20.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  4 1 1 2 1  1 1 1 1 2 2 1 2   1 1 1 0
19.01.2012 спокойно Кp =  1 Ар =  3 1 1 0 1  1 1 0 1 0 1 1 0   1 1 1 0
18.01.2012 спокойно
до слабо смутено
Кp =  2 Ар =  3 2 0 0 1  1 1 1 1 0 1 2 0   3 1 1 0
17.01.2012 спокойно
до слабо смутено
Кp =  3 Ар =  5 3 1 1 1  1 1 1 1 3 0 2 1   3 0 2 0
16.01.2012 спокойно
до слабо смутено
Кp =  3 Ар =  8 1 1 1 2  3 2 3 2 1 1 3 3   2 3 2 0
15.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  2 0 0 0 0  0 1 1 2 2- 2- 1+ 1+ 1+ 2- 2 3-
14.01.2012 спокойно Кp =  1 Ар =  2 1 0 0 0  1 1 1 1 2 2- 2- 2- 1+ 1+ 1+ 1+
13.01.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  7 2 3 3 1  0 1 1 1 3+ 3 3- 2 2 2- 2- 2-
12.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  5 2 0 0 1  2 2 2 2 2- 1+ 1+ 1+ 2- 2 3 3
11.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  4 1 2 1 0  1 1 1 1

2- 2 2 2 2- 2- 2- 2-

10.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  4 0 1 0 2  2 1 1 1

2- 2- 2- 2 2 2 2 2

09.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  5 2 2 2 1  1 2 1 1

2+ 2+ 2+ 2+ 2 2 2 2-

08.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  4 1 1 0 1  0 1 2 1

2 2 2 2- 2- 2- 2- 2-

07.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  4 2 1 0 1  1 1 1 2

2+ 2 2 2 2 2 2 2

06.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  4 1 1 0 1  1 2 2 2

2+ 2+ 2 2 2- 2 2 2+

05.01.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  5 1 0 1 0  3 1 2 1

1 1 1+ 2 2- 2+ 2+ 2+

04.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  2 2 0 0 0  0 1 1 1

1+ 1+ 1 1+ 1+ 1 1 1+

03.01.2012 смутено
до спокойно
Кp =  4 Ар =  8 3 4 2 2  1 1 1 0 3+ 3 3- 2+ 2+ 2 2- 2-
02.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  4 0 0 0 0  2 1 2 2 2+ 2 2 2- 2 2- 2 2-
01.01.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  4 1 1 0 0  2 2 2 1

2+ 2 2 2- 2 2- 2 2-