Архив февруари 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
29.02.2012 спокойно Кр =  3 Ар =  4 3 2 2 0   0 0 1 1 0 0 1 2   3 0 0 0
28.02.2012 спокойно до слабо смутено Кр =  5 Ар = 11 1 1 5 2   1 2 2 3 0 0 4 2   1 0 0 3
27.02.2012 спокойно до смутено Кр =  5 Ар = 19 4 3 1 2   4 3 5 2 0 0 3 2   3 4 4 0
26.02.2012 спокойно Кр =  2 Ар =  6 2 2 2 2   1 0 1 2 0 0 1 0   2 0 0 Х
25.02.2012 спокойно Кр =  3 Ар =  6 0 0 1 2   3 0 2 1 0 0 0 0   1 0 1 0
24.02.2012 спокойно Кр =  2 Ар =  4 1 2 1 1   1 2 1 0 0 0 0 0   2 1 0 0
23.02.2012 спокойно Кр =  2 Ар =  3 1 0 1 1   0 1 0 2 0 0 1 1   1 0 1 3
22.02.2012 спокойно до слабо смутено Кр =  3 Ар =  9 3 3 2 2   2 2 1 1 3 2 3 1   1 1 0 0
21.02.2012 спокойно до слабо смутено Кр =  3 Ар =  5 3 2 1 2   0 0 0 2 2 1 0 1   0 0 0 2
20.02.2012 спокойно до смутено Кр =  4 Ар = 17 3 4 4 3   3 3 3 2 0 1 0 3   2 4 2 3
19.02.2012 спокойно до смутено Кр =  5 Ар = 16 4 5 2 1   1 2 1 2 3 4 1 0   1 0 1 2
18.02.2012 спокойно Кр =  3 Ар =  4 0 0 0 0   1 1 1 3 0 0 0 0   0 1 0 3
17.02.2012 спокойно
Кp =  1 Ар =  2 1 1 1 0   0 0 0 0 0 0 2 0   1 1 0 0
16.02.2012 спокойно
Кp =  2 Ар =  3 2 0 0 1   2 0 0 1 0 0 3 1   0 0 0 0
15.02.2012 смутено Кp =  6 Ар = 25 2 6 4 4   3 3 3 4 1 4 2 4   1 0 5 0
14.02.2012 спокойно
Кp =  3 Ар = 10 2 2 2 2   1 3 3 3 1 2 4 2   1 4 4 5
13.02.2012 спокойно
Кp =  3 Ар =  9 1 1 3 2   3 3 1 2 2 0 1 0   4 0 2 2
12.02.2012 спокойно
Кp =  2 Ар =  3 1 2 0 0   1 1 1 1 0 0 3 3   2 2 1 1
11.02.2012 спокойно
Кp =  2 Ар =  4 2 1 1 0   1 1 1 1 0 0 3 1   1 1 1 0
10.02.2012 спокойно
Кp =  2 Ар =  4 1 0 1 1   1 1 2 2 0 0 0 0   0 0 2 2
09.02.2012 спокойно
Кp =  3 Ар =  6 2 1 0 1   2 3 3 2 0 0 0 1   1 3 2 0
08.02.2012 спокойно
Кp =  3 Ар = 10 3 3 3 2   2 2 3 1 2 1 1 0   2 0 3 2
07.02.2012 слабо смутено
Кp =  4 Ар = 15 2 3 2 3   3 3 4 3 1 1 2 4   3 3 0 5
06.02.2012 спокойно
Кp =  3 Ар =  6 1 2 0 0   1 3 3 2 0 0 1 2   2 3 1 1
05.02.2012 спокойно
Кp =  3 Ар =  8 3 1 1 1   2 2 3 2 3 0 3 2   3 1 2 0
04.02.2012 спокойно
Кp =  2 Ар =  8 2 2 2 2   2 2 2 2 1 2 2 1   3 0 2 0
03.02.2012 спокойно
Кp =  3 Ар =  6 2 1 1 1   3 2 1 2 2 0 2 3   2 1 0 0
02.02.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  5 2 0 0 0   0 0 0 0 1 1 1 1   1 1 2 2
01.02.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  6 0 0 3 1   1 0 0 0 2 2 2 2   3 1 1 1