Архив март 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
31.03.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  6 1 1 1 1   2 3 2 1 0 0 2 1   2 1 3 1
30.03.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  6 3 2 2 1   1 1 0 1 3 2 0 2   3 1 3 0
29.03.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  4 0 0 0 0   2 1 2 3 0 0 3 3   3 0 0 2
28.03.2012 смутено
слаба магнитна буря
Кp =  5 Ар = 19 5 5 3 2   2 2 3 2 4 2 0 2   2 3 0 0
27.03.2012 смутено
слаба магнитна буря
Кp =  5 Ар = 21 3 3 2 3   3 3 4 5 0 2 2 4   4 1 0 4
26.03.2012 спокойно Кp =  2 Ар =  5 1 2 1 2   1 1 0 1 N/A
25.03.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  7 3 2 3 2   2 1 0 0 0 0 2 1   2 0 2 0
24.03.2012 смутено Кp =  4 Ар = 10 1 3 4 2   2 2 2 2 0 0 4 2   1 1 2 1
23.03.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  6 3 2 2 2   1 1 1 1 2 0 1 2   0 1 0 0
22.03.2012 слабо смутено Кp =  4 Ар =  9 1 2 1 1   0 1 3 4 0 1 2 3   0 1 2 4
21.03.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  8 2 1 1 2   2 1 3 2 0 0 2 0   2 1 1 0
20.03.2012 слабо смутено Кp =  3 Ар =  9 3 2 2 2   2 2 3 3 0 1 1 0   2 0 2 3
19.03.2012 смутено Кp =  4 Ар = 16 3 4 3 3   3 2 3 3 2 0 2 2   0 1 4 3
18.03.2012 смутено Кp =  4 Ар = 11 4 3 2 3   2 1 2 2 2 1 2 0   2 2 2 3
17.03.2012 смутено Кp =  4 Ар = 16 4 3 4 3   2 3 4 4 3 3 4 2   2 3 4 3
16.03.2012 смутено до геомагнитна буря Кp =  5 Ар = 33 5 4 4 5   4 5 4 4 3 2 0 4   3 5 3 4
15.03.2012 смутено до геомагнитна буря Кp =  7 Ар = 44 4 3 3 3   5 7 5 6 3 1 0 2   2 4 4 1
14.03.2012 спокойно Кp =  3 Ар =  8 3 2 0 1   2 3 2 3 2 1 1 2   3 2 1 2
13.03.2012 слабо смутено Кp =  3 Ар = 11 3 3 2 1   2 3 3 2 4 0 3 1   0 1 1 1
12.03.2012 смутено до геомагнитна буря Кp =  7 Ар = 37 2 1 2 6   7 4 3 2 2 2 0 3   5 3 4 3
11.03.2012 слабо смутено Кp =  3 Ар =  9 2 2 1 2   2 3 3 3 0 2 1 1   3 0 2 2
10.03.2012 смутено геомагнитно поле Кp =  4 Ар = 18 4 4 3 3   2 3 4 2 3 1 3 2   0 1 3 0
09.03.2012 геомагнитна буря от висок клас Кp =  8 Ар = 94 5 6 8 8   7 6 3 3 2 4 4 5   4 5 3 1
08.03.2012 геомагнитна буря от среден клас Кp =  6 Ар = 28 2 1 1 5   5 6 4 3 0 1 2 6   4 2 4 3
07.03.2012 геомагнитна буря от среден клас Кp =  7 Ар = 64 3 5 6 6   7 7 4 4 2 3 1 2   5 6 4 4
06.03.2012 слабо смутено Кp =  3 Ар =  9 3 2 3 0   2 2 2 3 3 0 0 2   0 2 0 3
05.03.2012 слабо смутено Кp =  3 Ар =  9 2 2 2 3   2 2 2 3 2 2 2 0   2 0 1 2
04.03.2012 слабо смутено до смутено Кp =  5 Ар = 14 5 3 3 3   1 2 3 2 2 3 3 0   2 3 4 2
03.03.2012 слабо смутено Кp =  3 Ар =  9 2 3 3 2   1 2 1 2 1 1 3 4   2 2 2 2
02.03.2012 слабо смутено Кp =  3 Ар = 10 3 3 3 1   3 1 2 2 0 3 3 2   3 2 3 1
01.03.2012 смутено Кp =  4 Ар = 15 0 4 3 4   3 2 4 3 0 2 3 4   3 2 4 4