Архив април 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
30.04.2012 спокойно Кр =  2- Ар = 4 1+2-1+1o  1-1-1o1+ 0 1 0 0   0 1 0 1
29.04.2012 спокойно Кр =  3 Ар = 7 3o3-1+1+  1+1-2-1o 0 0 0 1   1 0 1 0
28.04.2012 слабо смутено Кр =  3 Ар = 9 2o1o1+3-  2-3-2+3o 0 0 0 2   1 1 2 3
27.04.2012 слабо смутено Кр =  4- Ар = 10 4-3o2+1o  2-1+2o3-  1 1 0 1   1 0 0 0
26.04.2012 малка геомагнитна буря до слабо смутено Кр =  6- Ар = 25  5+6-3o2+  3o2-3o3o 2 3 2 2   3 1 2 1
25.04.2012 умерена геомагнитна буря до смутено Кр = 6 Ар = 36 5-4o4+4-  3+4+6o5- 3 4 2 0   2 4 1 3
24.04.2012 умерена геомагнитна буря до слабо смутено Кр =  7 Ар = 51 7o6o5o3-  3-3-4+6o 5 5 3 1   3 0 2 3
23.04.2012 спокойно до умерена геомагнитна буря Кр =  6- Ар = 27 2o4o4-1+  2+4+5o6- 1 4 1 2   1 2 4 2
22.04.2012 спокойно до слабо смутено Кр =  4- Ар = 10 4-3+2+3-  2o1o1+2- 1 2 0 0   2 2 0 2
21.04.2012 спокойно до слабо смутено Кр =  4 Ар = 8 2-1-1-1o  0+1+3+4o 0 1 0 2   0 2 4 2
20.04.2012 спокойно до смутено Кр =  3 Ар = 11 2o4o4o2o   2-1o1o1+ 0 3 2 2   2 0 0 0
19.04.2012 спокойно Кр =  3- Ар = 5 1+1+1-0+   1-1-2+3- 1 1 0 2   2 0 2 0
18.04.2012 слабо смутено Кр =  4+ Ар = 14 4+4-3+2о 2+2o2o2+ 3 0 2 0   2 2 1 2
17.04.2012 спокойно до слабо смутено Кр =  3+ Ар = 13 2о1+3о3о  3о3-3+3o 1 1 2 3   2 0 2 0
16.04.2012 спокойно Кр =  2+ Ар = 5 1+1+1-1-   2-2-2-2+ 0 0 2 2   0 2 0 0
15.04.2012 спокойно Кр =  2+ Ар = 7 2-2+ 2-1+ 2o1+2+2- 0 0 2 2   0 1 2 2
14.04.2012 смутено до спокойно Кр =  5 Ар = 16 4+4+3o2+ 2+3-3o1+ 1 0 0 1   0 2 0 0
13.04.2012 магнитна буря до смутено Кр =  5 Ар = 29 5+5+5-4o  3-3o3-3o 4 2 0 3   0 0 2 4
12.04.2012 спокойно до смутено Кр =  5 Ар = 22 1+5-3о2о  2-3+5о5- 0 0 2 1   1 4 5 3
11.04.2012 спокойно до смутено Кр =  3 Ар = 8 2-2-3о2+  2о1о1о3- 0 0 2 2   1 0 2 0
10.04.2012 спокойно до смутено Кр =  5- Ар = 14 5-3+2о2o  2o2+2о3+ 1 0 2 2   0 2 2 3
09.04.2012 спокойно Кр =  3 Ар = 8 2о2о1+2-  1+1о3-3о 0 0 0 3   2 0 2 2
08.04.2012 спокойно Кр =  2+ Ар = 5 2+2-1+1+  1o1о1+1о 0 1 0 3   0 0 2 0
07.04.2012 спокойно до слабо смутено Кр =  4 Ар = 10.5 3-3+2+4-  2+1o1+2o 1 1 3 3   4 0 2 0
06.04.2012 спокойно Кр =  2 Ар = 4 2 1 1 1   0 0 0 2 0 2 3 2   1 0 1 2
05.04.2012 спокойно до смутено Кр =  4 Ар = 13 3 3 3 4   3 3 2 2 0 2 4 3   3 4 2 2
04.04.2012 спокойно Кр =  3 Ар = 6 2 2 0 1   1 2 2 3 2 0 0 2   1 2 2 2
03.04.2012 спокойно Кр =  3 Ар = 8 3 3 1 1   1 1 2 3 1 1 0 0   0 1 1 3
02.04.2012 спокойно Кр =  4 Ар = 11 4 3 2 2   3 2 1 2 2 1 0 0   2 2 2 2
01.04.2012 спокойно Кр =  3 Ар =  9 2 3 2 2   2 2 2 3 0 1 1 1   2 2 1 0