Архив май 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
31.05.2012 слабо смутено Кр = 3+ Ар = 9 3-2o2+2+   2-2o3+1+ 0 0 1 1   0 2 0 0
30.05.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 10 3o 3-2o2+  2+2+3-2- 0 2 3 4   2 1 1 0
29.05.2012 спокойно Кр = 3+ Ар = 8 1о1+1+1+  2о3-3+2о 0 3 0 2   1 2 1 0
28.05.2012 спокойно Кр = 3+ Ар = 8 1о1+1+1+  2о3-3+2о 0 3 0 2   1 2 1 0
27.05.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 5 1о2о2-1+  1о1+1-1о 0 0 0 1   1 1 0 0
26.05.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 4 3-1+1o1o   1-0+0+0+ 1 0 2 0   1 0 0 0
25.05.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 9 3-2o2-3o   2o3-2o2+ 0 2 1 2   0 2 0 1
24.05.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 8 2o3-3-2-   2-2+2o1+ 2 1 2 0   1 1 3 0
23.05.2012 от слаба геомагнитна буря до спокойно Кр = 5+ Ар = 24 4+5+5o3+  2o2o2+3o 2 1 3 3   0 3 2 1
22.05.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 5- Ар = 27 3o4+3+4-   4o4+5-4+ 2 3 0 0   4 3 2 1
21.05.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 4 Ар = 6 0+1-0+1-   0+1-4o2-  0 0 2 1   1 2 3 0
20.05.2012 спокойно Кр = 4+ Ар = 14 3+4+3+3-  3o1+ 1o1o 0 4 2 3   3 0 1 1
19.05.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 9 3-2-1+1+  1o1+1o1-  0 0 0 2   0 1 0 0
18.05.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 3+ Ар = 10 3+2+2-2+   2-3-2o3o 2 1 1 1   1 2 0 1
17.05.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 5 2+1+1+1-  1o1-1+1+  2 0 2 2   0 0 2 0
16.05.2012 спокойно
до смутено
Кр = 4+ Ар = 11 2+1+2-1+  2+2+3o4+ 1 0 0 1   3 2 3 4
15.05.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 4 2-2o2o1-  1-0+0o2o 1 0 4 2   1 1 0 0
14.05.2012 спокойно Кр = 3+ Ар = 7 3+2+1o1-  1o1o1o2o 3 1 3 0   1 0 1 0
13.05.2012 слабо смутено Кр = 4- Ар = 14 3+4 3+3-  2o2-3-3o 3 2 0 4   1 4 0 2
12.05.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 3+ Ар = 11 3+2o2+2o  3-2+3-3o  2 1 3 3   3 2 3 2
11.05.2012 спокойно
до смутено
Кр = 4+ Ар = 14 4+4-3o2+  2o3o2o2+ 1 1 0 2   1 2 1 0
10.05.2012 спокойно
до смутено
Кр = 5- Ар = 18 3+4-3+3-  3-2o3+5- 0 1 2 1   0 0 2 3
09.05.2012 смутено до слаба геомагнитна буря Кр = 5 Ар =  35 4+5o4+3+ 4o4o5o5o 0 4 4 2   2 5 4 4
08.05.2012 смутено до слаба геомагнитна буря Кр = 4+ Ар = 12 2-3-2+2+ 2+2+3-4+ 0 0 1 0   0 2 0 5
07.05.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 3 0+1o1-2-  1-1o0o1- 0 0 2 2   0 2 0 0
06.05.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 5 1o1o2o2o   2-1o1+0+ 0 2 3 0   0 2 0 0
05.05.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 4 1-1-1-1+   2o1o0+1- 0 1 3 1   2 0 1 0
04.05.2012 спокойно Кр = 4 Ар = 4 2+2-0+1-  1o2-1-1- 0 1 3 1   2 1 0 0
03.05.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 9 3o2+2+2o   2-1+1o3o 2 0 0 2   0 2 0 2
02.05.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 6 1+1+2-1+   1+2-1+3- 0 0 2 1   2 2 0 0
01.05.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 4 1+2-1+1o  1-1-1o1+ 0 1 0 0   0 1 0 1