Архив юни 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
30.06.2012 смутено до слаба геомагнитна буря Кр = 5- Ар = 28    
29.06.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 6 1o1+1+1o   1+1o2-3- 1 2 2 3   0 0 0 1
28.06.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 7 2о2-3о2+   2-1о1-1о  0 0 1 2   1 0 0 0
27.06.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 8 1+2-2о2-   2+3-2о2+ 0 2 0 2   0 2 1 0
26.06.2012 спокойно Кр = 3+ Ар = 10 3-3+3o3-   2-2-2-2o 0 0 3 2   3 0 0 2
25.06.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 9 2-2o3-2-  3o3-2o2- 0 1 0 3   0 3 2 0
24.06.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 5 2o1o1+1o  2-2-1+1o  00 02 00 01 00 02 01 00
23.06.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 6 1o1o2o2-  1o2+2-1o 00 01 02 02 01 00 00 00
22.06.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 4 1o1o2o2-  2+1+1-0+ 00 00 01 03 02 00 00 00
21.06.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 4 1-1+1-1-  1+1-1o1o 00 02 02 00 02 02 00 00
20.06.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 4 1o2-1+1o  1-1-1-0+ 00 00 02 02 00 02 00 00
19.06.2012 спокойно Кр = 1+  Ар = 4 1-1o1+1o  1-1-1-1o 01 00 02 02 01 02 00 00
18.06.2012 смутено до геомагнитна буря Кр = 6- Ар = 22 5o6-4-3-  2+2+2o1+ 03 02 03 03 00 02 00 00
17.06.2012 геомагнитна буря Кр = 6+ Ар = 48 4-4-5o6+  6+5o4+4o 03 03 04 06 04 02 02 02
16.06.2012 спокойно до геомагнитна буря Кр = 6+ Ар = 24 1+1+2-3o  3+3+4o6+ 00 01 02 03 00 00 04 05
15.06.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 3 0+1-0+1-  1-1o1-1o   0 0 0 1   1 0 0 0
14.06.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 4 1o1o1о1о  1+1-1-1- 0 0 1 0   0 0 0 0
13.06.2012 слабо смутено Кр = 2 Ар = 5 2o2o2-1+  0+1o1+1o 2 0 1 1  0 0 1 0
12.06.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 6- Ар = 16  6-4+2o1o  1+1o1+1- 3 2 1 2  2 2 0 0
11.06.2012 спокойно до смутено Кр = 5+ Ар = 18 2o2o3+2+  2o3-4o5+ xx20 1223
10.06.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 6 0+1о1о1-  2+2+1+2+ 0 3 2 0   3 2 х х
09.06.2012 спокойно Кр = 3+ Ар =  9 2-3-2-2-   2o1+3+3- 00 00 00 01 00 00 02 01
08.06.2012 СПОКОЙНО Кр = 3 Ар = 9 2+2o2o 2o  2-2o3o2+ 01 00 03 03  01 02 02 01
07.06.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 8 2-2o3o3o   1o1-2o1o 01 01 03 02 02 00 02 00
06.06.2012 смутено Кр = 4+ Ар = 19 4-4o2+3o  3+3o4+3o 03 02 03 02  01 02 04 01
05.06.2012 силно смутено Кр = 4 Ар = 22 3-4o4-3+  4o3+4-4o  00 03 03 00 03 00 03 --
04.06.2012 смутено до слаба геомагнитна буря Кр = 5- Ар =19  2-3o3-5-  4o3-3+4- 00 01 00 02 01 00 01 04
03.06.2012 смутено до слаба геомагнитна буря Кр = 5+ Ар = 24  3-2o2o3o   5+5+4+2- 2 2 0 0   5 3 3 2  
02.06.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 4+ Ар = 10 1-1+1+2-  2-3o3-4+ 0х0х0х0х  0х124
01.06.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 6 1+2o1-2+   2-2o1+2- 2 0 0 3 1 0 0х 0х