Архив септември 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
30.09.2012 спокойно към смутено Кр = 5- Ар = 14 2-2-2о3+  3o3o2+5- 0 2 1 3  4 4 1 2
29.09.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 4 0+1о2-1-  1-0+1о1о 0 2 0 0   0 2 0 0
28.09.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 1 0+0+1-0о  0о0о0+0+ 0 2 0 0  0 0 0 0
27.09.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 5 2+2о1+1о  0+0+1-1+ 2 0 0 1  0 0 0 0
26.09.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 6 1-1-1o1o 2o1o3-3- 0 2 0 0   0 0 3 2
25.09.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 2 1о1о1о1- 1-0+0о0о 0 1 1 1   2 2 0 0
24.09.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 2 0o0o0+0o  0o1o1-1- 0 2 1 2   2 1 0 1
23.09.2012 спокойно Кр = 0+ Ар = 0 0o0o0+0o  0o0o0o0+ 0 0 0 1   1 0 0 0
22.09.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 7 3-2o2+2+  1o1-1o2- 00 02 02 02 02 00 00 01
21.09.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 3 Ар = 9 2+2+2o2o  2+3o2+2- 0 2 0 2  1 0 2 0
20.09.2012 спокойно до смутено Кр = 3+ Ар = 11 3+3-3+3-  2+2-2-2o 3 1 1 4  3 3 3 1
19.09.2012 смутено със слаба геомагнитна буря Кр = 6- Ар = 15 2-3-1+2-  2+3+4o5- 0 2 1 2  1 5 3 4
18.09.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 3+ Ар = 10 3о3+3-2+  2o2+1o1+ 2 3 0 3   0 0 1 0
17.09.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 6 3-2o1-1+ 1o1-1o2o 0 2 0 1   0 0 0 0
16.09.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 4- Ар = 9 2+3o1+2-  1+1-4-2o 0 2 0 2   0 0 2 0
15.09.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 8 3-3-2o2- 1o1+1+3- 2 1 2 1   1 0 0 3
14.09.2012 спокойно Кр = 3+ Ар = 6  1o2-1o1-  1o1+1+3+ 0 3 2 2   0 1 0 0
13.09.2012 спокойно Кр = 3+ Ар = 7 3+2+1+1-  0+2-2o1o 1 1 2 3   0 1 0 0
12.09.2012 спокойно Кр = 2+ Ар =  6 2-2-1+2o  2-1-1+2+ 00 00 01 03 00 00 01 01
11.09.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 1 0o0o1o0+ 0o0o0o1- 01 00 00 00 00 00 00 00
10.09.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 4 2o1o1+0+  1o1-1-0+ 02 03 01 01 02 00 00 00
09.09.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 4 1+1o1+1o  0+1-1o1o 00 02 02 00 02 00 00 00
08.09.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 3- Ар = 8 3-3-2o2- 2-2о2o1o 00 01 01 03 02 00 02 00
07.09.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 3+ Ар = 13 2о3о3-2о  2-2о3+3+ 00 02 03 00 01 00 04 03
06.09.2012 смутено до спокойно Кр = 4+ Ар = 13 4+4о1+1о  1-3-2+ 1+ 02 00 00 01 00 01 02 0
05.09.2012 смутено до състояние на геомагнитна буря Кр = 6 Ар = 33 6o 5+5+4-  2+3-4-2+ 02 04 04 02 02 03 03 03
04.09.2012 слабо смутено до смутено Кр = 5- Ар = 17 3+3+5-3o  2o2+2+4- -- -- -- -- -- -- -- --
03.09.2012 спокойно до геомагнитна буря Кр = 6- Ар = 36 4-4+4o4- 6-5o5-4+ 03 02 -- --   -- -- -- --
02.09.2012 спокойно до смутено Кр = 5- Ар = 16 3-3-3-3- 2о3-4-5- 03 03 03 03 01 03 04 02
01.09.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 7 2о2+3-2o 1+1o1o2-  02 01 00 03 00 00 01 02