Архив октомври 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
31.10.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 6 0+0+1-1o   1o3o2-2+ 0 0 0 1   0 3 0 0
30.10.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 3 1o0+1-1o  0+0o0+1- 1 2 1 2   0 0 0 0
29.10.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 3 1-1o1+1o   0o0o0+1+ 0 0 1 0   0 0 0 1
28.10.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 4 0+1+2o1o  1o0+1o1-

0 1 2 2   3 1 0 0

27.10.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 4 2o1+1+1o  1-0+0+1o 0 1 2 0   3 1 0 0
26.10.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 5 1o1-2+2-  1o1+1+2o 0 2 0 2   1 2 1 1
25.10.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 4 2-2-0+1o  1o0o1-2 0 1 1 0   0 0 0 0
24.10.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 4 2-2o1o1o  0+0+1-0+

0 1 1 3   0 0 0 0

23.10.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 7 2-3-2+2o   2-1+2+1+ 1 0 2 3   3 2 3 0
22.10.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 4 1o2-1o1-  0+0+1-1-

0 2 1 1   2 0 0 0

21.10.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 4 1o1-1+1+  1o0+1-1o 00 02 00 01 00 00 00 00
20.10.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 3 1-0+1o1+  1-0+1o1o 00 00 03 03 00 00 00 00
19.10.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 3 Ар = 5 3o1+1o1-  1-0+1-1- 2 1 0 1   0 0 0 0
18.10.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 6 3o1+1+2- 1-1+1o1+ 01 00 02 01 00 00 00 01
17.10.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 6 3o2+3-1+  2-1-1-3+ 01 02 01 01 00 00 00 03
16.10.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 6 2-2-2+2-  1o2o1o2- 0 0 2 0   0 3 0 0
15.10.2012 спокойно до смутено Кр = 4 Ар = 10 4o3o2+2+ 1+0+2+2o 2 1 0 0   3 0 0 2
14.10.2012 смутено до състояние на малка геомагнитна буря Кр = 5- Ар = 25  5-3+3+4o  4o3o4o4+ 2 1 1 3  4 1 3 3
13.10.2012 смутено до състояние на геомагнитна буря Кр = 6- Ар = 48 4-5o6-6-  5+6-4+4o 1 0 4 4  5 3 2 2
12.10.2012 спокойно до смутено Кр = 4 Ар = 14 3+4o3-2+  3-3o3-2- 1 3 1 2   2 2 1 1
11.10.2012 спокойно до слабо смутено Кр = 3 Ар = 7 3o2+1+2-  2+1+1-2- 0 0 2 0   0 2 0 0
10.10.2012 слабо смутено до смутено Кр = 4- Ар = 14 3+3-3-3o   2+4-3+2+ 1 1 2 3   3 3 4 2
09.10.2012 смутено до състояние на геомагнитна буря Кр = 7 Ар = 52 7o6o6o4+ 2+2+3+5+ 05 04 03 04 02 02 01 00
08.10.2012 смутено до състояние на геомагнитна буря Кр = 6+ Ар = 43 4-4+6+6- 4+3-5+4+ 1 2 6 3   3 4 4 4
07.10.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 7 1+2+1+2-  1-1-2+3o 0 1 0 1   0 1 3 1
06.10.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 9 3o2-2o2o  2+2o2-3- 1 0 1 2   0 2 2 0
05.10.2012 спокойно Кр = 6 Ар = 6 0+0+1-1-  1-2-1+2+ 0 0 2 3   0 2 0 2
04.10.2012 спокойно Кр = 1- Ар = 2 1-1о0+1-  0o0o0o0+   0 0 0 1   0 0 0 0
03.10.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 6 3-2+2-1о   1-0+1-1+ 1 0 0 1  0 1 2 1
02.10.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 8 2+1-1-3о  2+2-2-2+  2 0 0 0   2 2 0 1
01.10.2012 спокойно до състояние на геомагнитна буря Кр = 7 Ар = 34 7о6о4о2+ 2+1о1о1+ 5 2 2 1  0 3 0 0