Архив ноември 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
30.11.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 1 0+0o0o1o 0o1-0o0+ 0 0 1 0   0 0 0 1
29.11.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 3 0+0+ 0+1o  0o1+1-1- 0 0 2 0   0 1 0 0
28.11.2012 спокойно Кр = 1- Ар = 2 1-0+0o0o   0o0o1-1o 0 0 2 1  0 0 0 0
27.11.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 3 1-1o1-1-  1-0+1o1- 0 0 0 0   1 0 1 0
26.11.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 5 3-2o1+1o  0+1o1o1- 0 3 3 0   0 1 0 0
25.11.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 5 1+2-1+1- 1+2-1o1+ 0 2 0 0   2 2 0 1
24.11.2012 спокойно Кр = 5- Ар = 14 5-4-3o2o  3-2+1+1+ 2 3 0 0   4 2 0 2
23.11.2012 спокойно Кр = 4+ Ар = 6 0+0+1-1-  0+0o1o4+ 0 0 1 1   1 0 1 5
22.11.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 2 1-0+0+0+  0+0o0+1o 0 0 0 0   1 0 0 0
21.11.2012 спокойно до смутено Кр = 5- Ар = 22 5-4+4+4o  3-2+2+3- 0 2 0 3   3 0 3 0
20.11.2012 смутено до слаба геомагнитна буря Кр = 5- Ар = 31 4o4-4o4o 4-5-5o5- 2 1 1 2   0 0 3 4
19.11.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 6 2o1o2o1+ 2o2o0+1+ 0 0 2 2   2 0 0 2
18.11.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 5 1+2+2-1+  1o1+0o2o  0 0 0 2   3 1 0 0
17.11.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 9 2o3о2о2+ 2о2-3-2о 1 1 2 1   2 2 2 2
16.11.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 7 2o2+1+1+  1+2o3-2+ 1 0 2 2   0 0 3 0
15.11.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 4 2o1о1о1+  1-0+1o1+ 0 0 2 2   3 0 0 2
14.11.2012 умерена геомагнитна буря към спокойнo Кр = 6+ Ар = 40 6o6+6-4+ 4o2o1-2- 4 3 3 2  4 1 0 1
13.11.2012 спокойно до смутено Кр = 6- Ар = 22 5o4-2+4- 2+3o3o4+ 3 3 1 0   2 2 2 2
12.11.2012 спокойно Кр = 4+ Ар = 6 2-0+0+0o  0o1+1+4+ 0 2 9 0   1 2 3 4
11.11.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 3 1o1o0+0+ 1+1-0+0 0 2 2 0   0 0 0 0
10.11.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 3 0o0+0+1- 0+0o1o2o 0 0 0 0   0 0 1 1
09.11.2012 спокойно Кр = 1- Ар = 2 0+1-0+0+   0+0o1-0+ 0 0 3 0   1 0 0 0
08.11.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 3 1+1-1-1o   1-0o0+2- 0 2 3 1   0 0 0 1
07.11.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 7 3-3+2-2-   3o4-4o3o 3 2 2 1   3 2 4 3
06.11.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 5 1o1-1o1+  1o2+1+2- 0 0 0 0   1 2 1 2
05.11.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 3 0o0o1-1-   1-2-1o0+ 0 0 3 2   0 2 2 1
04.11.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 3 0o1+0+1-   1-1-0o0+ 0 1 2 2   0 0 0 0
03.11.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 3 1-0o1-1o   2-1o1-1- 0 2 1 1   2 3 1 0
02.11.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 8 3o3o1+1+  1o1o2-2+ 0 4 1 2   2 0 0 1
01.11.2012 смутено с периоди на малка геомагнитна буря Кр = 5 Ар = 25 3+3+4-4+  4o5o5-4- 3 2 4 2   4 5 1 4