Архив декември 2012

2012 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
31.12.2012 спокойно Кр = 1- Ар = 2 1-0+0+0+  0+0+1-1- 0 1 0 3   0 0 0 0
30.12.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 4 1o0+1-1+  1+2-1+0+ 0 0 2 1   1 2 1 0
29.12.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 3 0+1+1+1-  0+0o0+1+ 0 0 0 2   0 0 0 0
28.12.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 2 0+0o0o0+  0+0o1o1o 0 0 0 2   1 0 2 0
27.12.2012 спокойно Кр = 0+ Ар = 0 0+0o0o0o   0o0o0o0+ 0 0 0 0   0 0 0 0
26.12.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 2 0+1o1o1-  1-0o0o1- 0 0 1 2   2 0 0 0
25.12.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 2 1-1-0o0+   0o0+1-1+ 0 0 1 2   0 2 0 0
24.12.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 2 0+0o0o0+  0o2o1-1- 0 0 2 0   0 4 2 0
23.12.2012 спокойно Кр = 1 Ар = 2 0+0o0o0+  0+1o0+0+ 0 0 0 0   2 1 2 0
22.12.2012 спокойно Кр = 0+ Ар = 1 0o0o0+0+   0o0+0o0+ 0 0 1 0   0 0 0 0
21.12.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 3 2o1o1-1o   0+1-0+0+ 0 1 2 0   0 0 0 0
20.12.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 7 1-1+2-2-  3-3-2+1+, 0 0 2 1   4 3 3 0
19.12.2012 спокойно Кр = 2 Ар = 4 1o2o1o1-  1+1-1-1- 0 1 2 0   1 0 0 0
18.12.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 5 1+2o2-2o  2-2-0o1+ 0 0 0 1   1 2 0 0
17.12.2012 спокойно до смутенo Кр = 4- Ар = 11 2o3-3-4-  3+2+1-1- 1 2 0 3   3 2 1 1
16.12.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 6 1+1-1+1+  2-1+1+1+ 0 0 0 1   1 1 0 0
15.12.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 7 2-2+1+2-  2+2- 2o2 2 2 0 3   2 3 2 1
14.12.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 3 1+1o1-0+  0o0o1-2- 0 1 0 1   2 0 0 1
13.12.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 2 2-1о0о0о  0о0+0+1 0 0 2 0   0 0 0 0
12.12.2012 спокойно Кр = 1- Ар = 2 0+0o1-1-  0+0+0o1- 2 0 2 2   1 0 1 1
11.12.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 2 1+1 0о0о  0о0о1-1-  0 0 0 0   0 0  1 0
10.12.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 3 2+1o0+1-  0+0+0+1- 3 0 2 1   1 0  1 0
09.12.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 4 1-1+0o0+  0+1о1о3-  0 1 2 0   3 2 0 2
08.12.2012 спокойно Кр = 0+ Ар = 1 0+0o0o0+  0o0o0+0+  0 0 0 1   1 0 0 0
07.12.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 2 1-0+0+0+  0+0+1o0+ 0 0 1 0   0 0 0 0
06.12.2012 спокойно Кр = 1- Ар = 2 1-1-0+1-  1-0+0+0+ 0 0 1 0   0 0 0 0
05.12.2012 спокойно Кр = 1+ Ар = 1 0o0o0o0+  0o0o0+1+ 0 0 1 1   0 1 0 0
04.12.2012 спокойно Кр = 3 Ар = 6 0o1+3-3o   1+1-1-1o 0 0 3 1   0 1 0 0
03.12.2012 спокойно Кр = 2- Ар = 3 0o1-1+1-  0+1-0+2- 0 0 2 2   1 0 0 1
02.12.2012 спокойно Кр = 3- Ар = 6 2+2+3-2+  2-0+0+0o 2 2 1 2   2 0 0 0
01.12.2012 спокойно Кр = 2+ Ар = 4 1o1o0+0+   1-1 2+2о 0 1 0 0   2 1 2 2