Архив януари 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.01.2013 спокойно Кp =  1- Ар =  2 1-0+0+0+  0+1-1-1- 0 0 2 2   1  0 0 0
02.01.2013 спокойно Кp =  1 Ар =  3 0+0o1o1o   1-1-1-1o 0 1 3 3   2 0 1 0
03.01.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 1 0+1-o0o  0+0+0o0+ 0 0 2 0   1  0 0 0
04.01.2013 спокойно Кp =  1- Ар =  1 1-0o0o0+  0o0o0+1-  0 0 2 1   2 0 0 0
05.01.2013 спокойно Кp =  0+ Ар =  1 0+0+0o0+ 0o0+0+0o 0 0 2 1   2 1 0 0
06.01.2013 спокойно
Кp =  1 Ар =  3 0o0+0o1-  1-1o2-1o  0 0 1 2   0 2 2 2
07.01.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2 1-0o0o0+  1-0+0+1- 1 0 1 0   0 0 0 0
08.01.2013 спокойно Кp =  2+ Ар = 4 0+1o0+1o  0+1-1-2+ 0 0 0 3   0 3 0 1
09.01.2013 спокойно Кp =  1+ Ар = 3 1+1-0o1-  0+0+1-1- 0 0 2 0   0 0 0 1
10.01.2013 спокойно Кp =  1- Ар = 2 0+0o0+0+ 0+0o1-0+ 0 0 1 2   1 0 0  0
11.01.2013 спокойно Кp =  2- Ар =  2 0o0+0o1-  1-0+1-2- 0 0 2 1   1 0 0 2
12.01.2013 спокойно Кp =  2- Ар =  3 2-1o0o1-  0+0+1-1- 0 0 1 3   0 0 0 0
13.01.2013 спокойно Кp =  4 Ар =  10 2+1o1+1o  2+3-3-4o 2 1 0 2   4 3 0 1
14.01.2013 предимно спокойно
Кp =  3+ Ар =  8 3+3-1+2o  2+1+2-1о 1 0 0 1   2 1 1 1
15.01.2013 спокойно
Кp =  1+ Ар = 4 1+1-1+1- 1+0+1+0+ 0 0 0 0   1 0 0 0
16.01.2013 предимно спокойно Кp =  3- Ар =  5 1-1-1-1-  0+1о2+3- 0 1 0 0   3 1 2 4
17.01.2013 спокойно до смутено Кp =  4 Ар =  14 3о3+2o 2- 3-4o3o3o 3 2 1 3   4 5 3 2
18.01.2013 спокойно до слабо смутено Кp =  3 Ар =  10 3-3o2-2-  3o2o2o3- 0 1 2 3   4 0 3 3
19.01.2013 спокойно до слабо смутено Кp =  3+ Ар =  8 3+1-1-0o  1+2+2-3+ 3 2 0 1   3 2 3 4
20.01.2013 спокойно Кp =  3+ Ар =  8 3o3-3+2-  2+1-0+0+ 0 1 3 0   3 0 0 0
21.01.2013 спокойно Кp =  3 Ар =  2 2-1-1-1- 0+0+0+1o 1 0 0 1   2 0 0 0
22.01.2013 спокойно Кp =  0 Ар =  0 0o0o0o0o 0o0o0o0o 0 0 1 1   0 0 0 0
23.01.2013 спокойно Кp =  1 Ар =  1 0o1o1-0o  0o0o0o1- 1 0 0 1   0 0 0 2
24.01.2013 спокойно Кp =  1- Ар =  1 1-1-0о0о  0о0о0о0+ 0 2 2 0   1 0 0 0
25.01.2013 спокойно до слабо смутено Кp =  3+ Ар =  5 0+0+1о1о  0о2-2-3+ 0 0 0 3   0 1 2 1
26.01.2013 смутено Кp = 4+ Ар =  19 4о2+3+3о  3-4-4о4- 3 2 2 1   4 4 5 3
27.01.2013 спокойно Кp =  3 Ар =  6 3o2+1o1o  1-2-1+1- 1 2 2 0   2 1 0 0
28.01.2013 спокойно Кp =  2 Ар =  4 1-1-1o0o  1-1o2-2o   0 0 2 1   0 0 0 2
29.01.2013 спокойно Кp =  1- Ар =  2 1-0o0+0+ 0+0+0o0+ 0 0 2 0   1 0 0 0
30.01.2013 спокойно Кp =  1- Ар =  1 0+0o1-0+ 0o0o0+0+ 0 0 2 0   0 0 0 0
31.01.2013 спокойно Кp =  1+ Ар =  2 0+0о1-0о 0о0+0+1+ 0 0 3 0   2 0 0 0