Архив февруари 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.02.2013 спокойно Кp =  2+ Ар = 5 2-0+0+1+ 1o2-1+2+ 0 0 3 2   0 3 1 2
02.02.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 9 2-3o2+2+  2-2o3-2- 2 1 1 0   1 2 3 1
03.02.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 4 2+0+0+1o 1o1-0+1o 1 0 3 3   1 1 0 0
04.02.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1-0+1-0+  1o2-2-0+ 0 0 1 2   0 0 2 0
05.02.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1-1o1+0+ 0+0+0+0+ 1 0 3 3   1 0 0 0
06.02.2013 спокойно
Кp = 1 Ар = 1 0+0о0о0о 0о0о1-1о 0 0 1 2   0 2 1 0
07.02.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3- Ар = 7 1+2-3-3-   2-1-1+1+ 0 1 1 2   3 1 1 0
08.02.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 1+2+2+2-  2+2o1-1o 0 1 1 2   3 3 1 0
09.02.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 2-2-1o1-  0o0+1-1-   0 0 2 2   0 0 0 0
10.02.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 2-2-1o1-  0o0+1-1- 0 0 2 2   0 0 0 0
11.02.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1+2-1-1-  0+1-2-2- 1 0 3 3   3 0 2 1
12.02.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 4 1o0+0o1-  1o1+1o3- 0 0 0 1   1 4 2 2
13.02.2013 спокойно Кp = 4+ Ар = 11 3o3-1o1+  1-1+3o4+ 0 1 0 0   1 0 4 5
14.02.2013 слабо смутено до спокойно
Кp = 4- Ар = 11 4-3o3o3-  2o2o2-2o 3 1 1 4   3 3 1 1
15.02.2013 спокойно
Кp = 2- Ар = 4 0+1-1o1o  0+1o2-1o 0 0 0 0   0 0 2 1
16.02.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3+ Ар = 6 1-0o0o1-  2+3+3o1o 0 0 2 3    2 6 4 1
17.02.2013 спокойно до слабосмутено Кp = 3- Ар = 8 1о2-2-2о  2+3-3-2- 0 1 1 0   2 4 2 3
18.02.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 3 0+0о0о0+ 0+0+1о3о 0 0 2 0   2 0 1 2
19.02.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 5 0+1+1+1o 2o2o2-1+ 1 0 2 0   2 2 2 2
20.02.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 1+1+2о2+ 2о2о1+1о 0 1 0 4   3 2 2 0
21.02.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3 Ар = 8 3o2+2o1o 1o1+2o2+ 1 0 2 1   2 3 2 2
22.02.2013 спокойно до слабо смутено Кp =  3+ Ар = 10 3-3-2-2+ 3-2-2о3+ 1 0 0 0   2 3 3 4
23.02.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 6  3-1+0+2o 2-0+2o2+ 1 0 0 3   3 3 3 3
24.02.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 4 1+1+1-1+ 1-1o1-1+ 0 0 1 1   0 0 0 2
25.02.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 0+0o0+0+ 1o1o1-2- 0 2 2 1   1 0 2 0
26.02.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1o2-1o1o  1o1-2-1- 0 0 3 2   2 2 0 0
27.02.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3  1+1o2-1- 1o0+0o1- 0 1 0 0   0 1 0 0
28.02.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 6 2-1-2-1o  2-0+1+3+ 0 0 3 2   3 2 3 3