Архив април 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.04.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 6 1о2-2-2- 1о1-0+2- 0 0 1 3   2 1 0 2
02.04.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 2-1-0+0о 0+0+1-2- 0 0 0 2   1 0 0 2
03.04.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1o0+0+0+ 1-0+0+1+ 0 0 0 3   2 0 0 0
04.04.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 1+2o1-1+ 1o0+0+1- 2 2 0 2   3 1 0 0
05.04.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 2 0+0+0+0+0+0о1о1+ 0 0 1 2   0 0 1 1
06.04.2013 спокойно
Кp = 1+ Ар = 4 1+1o1+1o 1-1-1-1+ 0 0 1 1   0 0 0 2
07.04.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 5 1+2-1+1o  2o2-1o0+ 0 0 2 2   3 0 0 1
08.04.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 2 0o0o1-0+ 0+0+0o0+ 0 0 1 2   1 1 0 0
09.04.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1-1+0+1o  0+0+1-1- 1 1 1 3   2 0 0 0
10.04.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 0+1-1+1+ 1o0+1-2o 0 0 0 3   2 0 0 1
11.04.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 1-0+1-1+  1-1o1-2o 0 0 0 2   2 0 0 0
12.04.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 2o2-1+1- 1o0+0+1- 0 0 1 2   1 0 0 0
13.04.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 5 2o2+1-1o  0+1-0+3- 0 1 0 2   0 1 1 4.
14.04.2013 спокойно до слабо смутено
Кp = 3+ Ар = 11 2+3о3+3- 2+3-2-2+ 0 0 3 3   2 2 1 3
15.04.2013 спокойно
Кp = 3- Ар = 4 1o1o1o0+ 1-0o3-2- 0 0 1 0   0 2 2 1
16.04.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 2-0о0о0о  0о1о1+2- 1 0 1 0   0 2 1 2
17.04.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 3 1+1-1-0+ 1-0+0o1- 0 0 1 3   3 1 0 0
18.04.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 3 1о0о0о0+ 0+0+0+0+ 1 0 2 2   0 0 0 0
19.04.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 0 0o0o0o0o 0+0o0o0+ 0 0 0 0   0 0 0 0
20.04.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1-0+1o1+ 2-1-0+1+ 1 0 0 0    2 1 0 0
21.04.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2 0+0+0+0+ 0o1o1-0+ 0 0 0 0   1 1 0 0
22.04.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1+2-0+1- 1-1o0+1- 0 0 0 1   1 0 0 0
23.04.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 5 0+1o1o1o 1+2+2-2+ 0 1 1 0   0 0 1 1
24.04.2013 смутено Кp = 5- Ар = 22 4-3+3-4o  4+3o5-3o 2 3 2 4   4 2 3 2
25.04.2013 спокойно Кp = 3  Ар = 8 3o2o1+2+ 2o2o3-1+ 2 3 3 2   1 0 2 3
26.04.2013 спокойно до смутено Кp = 4+ Ар = 15  3-4+3o3- 2+3-3-3o 1 4 3 2   2 3 2 3
27.04.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 2+2+1+1- 1+2-1-1+ 2 2 0 3   0 2 2 1
28.04.2013 спокойно Кp = 2  Ар = 4 1-0о0о2-  2о2-2-2о 0 0 1 0   0 2 0 0
29.04.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 3 2+0+1-0+  1-0o0+2- 2 0 1 4   0 0 0 2
30.04.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 6 2о1о1+2о 2о2-1о3- 2 0 0 3   0 1 0 2