Архив май 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.05.2013 смутено Кp = 5 Ар = 27 3o3o5-4o  5-3o5o3+ 2 3 4 3   3 3 5 3
02.05.2013 спокойно Кp = 4- Ар = 11 4-4-2o2-  1-2-3-2o 1 0 3 2   0 0 3 0
03.05.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 5 2-2-1-1- 1+1+2-1o 0 0 1 2   2 0 1 0
04.05.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 4 1+1-1o1+ 1o1+1o1+ 0 0 3 1   3 1 2 1
05.05.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 7 2o2-2-1+  2o3o2-1- 0 2 3 3   0 2 0 0
06.05.2013 спокойно
Кp = 3- Ар = 9 2-1o3-3-  2o2+2o3- 0 2 1 3   2 1 0 0
07.05.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 7 1+1-2+2+  2-2о2о2+ 0 2 1 4    3 0 1 0
08.05.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 2+2-2-1o  1o2-1+1+ 1 2 0 3    0 2 0 1
09.05.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1+1o1o1+ 1-0+0+0+ 0 2 3 1    1 0 0 0
10.05.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1о1+1-1o 1+0+0+0+ 0 3 3 2    0 1 0 0
11.05.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 0о1+1-1o  0+0+1-1- 0 3 3 2   2 0 0 0
12.05.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4

1+2-1-1o  0+1-0+1-

0 2 2 0   1 0 0 0
13.05.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 4 1o1-1o1- 0+2+1o1- 0 2 3 3   1 2 1 0
14.05.2013 спокойно до слабо смутено
Кp = 3+ Ар = 8 1+1-2o3- 3+2o2-2- 0 2 3 3   1 2 1 0
15.05.2013 слабо смутено
Кp = 4 Ар = 8  1-1-2-2o  4o2o2-1o 0 1 0 2   0 0 2 0
16.05.2013 смутено Кp = 4- Ар = 13 3-3+2-1+ 3o4-2-3+ 3 1 2 0   3 2 3 3
17.05.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3- Ар = 3 2o2+1+1o 1+2-3-3o 0 3 4 3   3 0 2 2
18.05.2013 смутено с геомагнитна буря Кp = 5 Ар = 17 4+5o2+2o 2o1+3+2o 3 4 1 2   0 2 3 1
19.05.2013 спокойно до смутено Кp = 4- Ар = 11 3+2-2o2-  2o3-2o4- 2 2 2 1   2 3 0 4
20.05.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 5 2o1o0+1- 2-2o2o2o 1 2 3 2   0 1 0 0
21.05.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 5 1-1+1+1o 0+0+1o2+ 0 2 2 1   0 0 0 0
22.05.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3 Ар = 10 3o2-2-2o   3-3-3-2+ 1 2 3 1   2 2 3 1
23.05.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 7 2-3-1+2- 2o1+2+2o 0 3 1 1   0 0 0 0
24.05.2013 спокойно до смутено Кp = 6- Ар = 20 2-2+2+3- 3+2+6-4о 0 2 2 4   3 2 3 3
25.05.2013 слаба геомагнитна буря Кp = 5  Ар = 29 4o4+3-4o  4-5o4+4- 0 3 1 1   0 0 0 0
26.05.2013 спокойно до смутено Кp = 4+ Ар = 16 4о4+4o2- 2о3+3о2о 1 3 2 3   2 2 3 2
27.05.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 4 Ар = 13 2+3-2-2+ 3о3о4о2+ 2 3 0 2   0 2 3 1
28.05.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 6 2+3-2о2о  2-1-1-0+ 1 2 1 3   2 1 0 0
29.05.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 1 0о0+0о0о 0+0о0о0+ 0 1 0 3   2 0 0 0
30.05.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2 0+0о0+0+ 0+1-0+0+ 0 1 1 1   2 0 0 0
31.05.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 7 0о0+0+1- 1о3о3о3+ 0 0 0 0   0 4 1 1