Архив юни 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.06.2013 геомагнитна буря Кp = 7- Ар = 52 5+7-6+5o 5+3o3+3o 5 6 4 4   4 3 2 1
02.06.2013 спокойно до смутено Кp = 4І Ар = 17 4+3o3+3+ 3o3-3-3- 0 2 1 3   2 0 0 2
03.06.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 8 3-2-2-1+ 1o2o2+3- 1 1 2 0    0 0 1 0
04.06.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 8 3o3-2-1+  1-1o2-2+ 2 1 2 3    1 0 1 2
05.06.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 5 2 1 1 1   2 1 2 1 3 0 2 0    2 0 0 0
06.06.2013 спокойно до смутено Кp = 5- Ар = 18 1+3-3o3o  3o5-3+4o 0 2 4 2   3 2 3 4
07.06.2013 смутено Кp = 6- Ар = 26 5-6-5-4o  3-2+2-1+ 1 4 2 3   2 - - -
08.06.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 6 2+3-3-2+  1o0o0+1o - - - -   - - - -
09.06.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 1o1+1+1o 2o2+2+2o - - - -   - - - -
10.06.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 9 2+3+3-3- 2o2o2-1- - - - -   - - - -
11.06.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 5 0+0+1-1o 3-2+1o2- - - - -   - - - -
12.06.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 4 1o1o1o1o 1o1-1-1o - - - -   - - - -
13.06.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 2-1-0o 0+  0+1-0+1- - - - -   - - - -
14.06.2013 спокойно
Кp = 1 Ар = 3 1o0+0+1- 0+0+1o1+ - - - -   - - - -
15.06.2013 спокойно
Кp = 1+ Ар = 3 1+1-1o1- 0+1-0+1o 2 2 4 2   0 3 1 1
16.06.2013 смутено Кp = 1 Ар = 3 1-1-1-1o  1-1-1-1o 1 2 3 3   1 1 1 0
17.06.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 3 1-1+1o1- 0+0+1-1o 0 1 2 2   1 0 0 0
18.06.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 4 1+1+1o1- 1o1o1+1o 0 1 0 0   3 0 3 0
19.06.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 2-1+0+0+  1-1+1о2о 1 1 1 1   0 0 0 0
20.06.2013 спокойно Кp = 4 Ар = 11 3-2-1+2- 2-2o4o3+ - - - -   - - - -
21.06.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 4 Ар = 15 4о3о2+2+  3-2+4о3о 4 1 2 3   0 0 1 0
22.06.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 12 3+3о3-2+  2-2о3о3-  0 3 2 3   0 0 3 3
23.06.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 4 Ар = 16 3+4o3+2+  2-3o4-3o 3 2 3 3   1 2 1 2
24.06.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 4- Ар = 13 3-3-2o2+ 3o3+4-3- 1 1 3 3   3 3 4 0
25.06.2013 спокойно Кp = 3  Ар = 6 3o2+2-1o 0+1+1+2- 3 1 1 1   2 1 1 2
26.06.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2 0+0+0+0+ 0+1-0+1- 0 0 3 1   3 3 1 1
27.06.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 6 1-0+0+1-  3o2-2+3- 0 1 3 0   3 2 1 1
28.06.2013 слабо смутена до смутена с периоди на малка магнитна буря Кp = 5- Ар = 21 3+3о2-2+ 3+5-4+4+ 3 2 1 1   0 5 2 3
29.06.2013 смутена с периоди на малка магнитна буря Кp = 6+ Ар = 43 6-6+5+5о   4о4о4о4- 2 5 3 3   4 3 3 1
30.06.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3+ Ар = 10 3+2о1о2+  3-2+2+3- 0 0 2 2   2 3 2 0