Архив юли 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.07.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 6 3-2+2+2-  1о0+1o0+ 1 0 2 3   2 0 0 0
02.07.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 3 1-0+1-1о   0+1o1-1- 0 1 0 1   1 1 0 0
03.07.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 1o0+0+1-  0+1o1o2o 0 2 0 0   0 2 0 0
04.07.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1o0+0+0о 0+1+1+2- 0 0 2 2   2 1 2 1
05.07.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 7 2-2-2-2-  2-2-3o1+ 0 0 3 2   1 2 3 2
06.07.2013 спокойно
Кp = 4+ Ар = 24 3о4о4+4-  4+3+3о4о 0 3 4 4   0 3 3 1
07.07.2013 силно смутена Кp = 4 Ар = 6 4о1-1-0+  1-1-1-0+ 3 0 3 2   3 0 0 0
08.07.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1-2-2-1-  1-1-1-1- 0 1 0 3   2 0 1 0
09.07.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3 Ар = 8 0+0+1о2-  2+3о3о3о 0 1 2 0   2 2 2 2
10.07.2013 смутено Кp = 4+ Ар = 26 4+4o4-4+  4-4o4o4- 3 2 2 3   2 3 4 3
11.07.2013 смутено със слаба геомагнитна буря Кp = 5- Ар = 18 2+3+4o3- 3o3+5-2- 0 1 4 2   2 3 4 0
12.07.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3 Ар = 8 2-2o2o2-  2-2o2o3o 1 2 1 0   2 2 2 3
13.07.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 8 3о3-2+1о  0+1+2-2+ 3 2 3 2   3 1 3 0
14.07.2013 смутено до геомагнитна буря
Кp = 5 Ар = 25 3-3o3+4- 5-4o5o3+ 2 0 0 4   0 0 3 3
15.07.2013 смутено до геомагнитна буря Кp = 5+ Ар = 21 5+4+4-3+ 4-2o2-2- 3 2 2 1   2 0 3 0
16.07.2013 смутено Кp = 2 Ар = 4 0+1-1o1o 1o1o2o1+ 0 0 3 1   0 0 3 0
17.07.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1-1о1-0+  1-1-1о2- 0 0 2 3   0 0 0 1
18.07.2013 спокойно до слаба геомагнитна буря Кp = 5- Ар = 15 1o0+2o2o 4o5-4o2+ 0 0 1 2   1 3 1 1
19.07.2013 спокойно до смутено Кp = 4- Ар = 14 3-3-4-3- 3+2+3о3- 0 0 2 1   0 1 2 1
20.07.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 6 3o1+1+1o 1o1-1o1o 2 1 3 1   3 0 0 0
21.07.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 4 1-1о0+1о  1о1о1о1+ 0 0 2 2   1 3 0 2
22.07.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 5 0+0+0+0+ 1+2-1+3о 1 0 1 1   0 2 1 2
23.07.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 2о1+0+1-  1-1о1-1+ 1 0 1 1   1 0 1 0
24.07.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 2-0+1-0+  1-1-1о1о 0 1 1 2   0 2 0 0
25.07.2013 смутено Кp = 4+  Ар = 12 1-1о1-0+  1+3+4+4о 0 2 2 2   0 2 3 1
26.07.2013 спокойно до смутено Кp = 4 Ар = 11 4о3+2о2-  2+2о2-2- 1 1 2 1   2 2 0 0
27.07.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3- Ар = 9 3-2-2-2+  3-2+2+3- 2 3 0 1   1 3 2 2
28.07.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 5 2о2о1о1о  1-1-2-2+ 0 2 3 2   0 0 0 1
29.07.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1+2-1о1о  2-1-0+1о 0 2 1 1   2 0 0 0
30.07.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1-1o1о1о  2-1-1o2- 0 0 1 3   1 1 2 0
31.07.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 2-1o0о0+  1-1о2-1o 0 0 1 1   0 1 0 0