Архив август 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.08.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 2-1+1о1-  1+2-0о0+ 0 3 1 3   2 1 0 0
02.08.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 3 1-1о1-1-  1-1о1о0+ 0 0 2 2   - 0 0 0
03.08.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 1о1-1-1-  1о1-2-2о 0 0 3 0   2 0 0 0
04.08.2013 смутенo Кp = 5- Ар = 15 1+1о2+2+  2-5-3+4о 0 0 0 0    0 5 2 2
05.08.2013 смутенo Кp = 4+ Ар = 13 4+3+2o3- 2-2+2+2+ 4 2 2 0   0 2 2 1
06.08.2013 спокойно
Кp = 2- Ар = 6 2o1+1+1+ 1o0+1o2- 3 0 3 2    2 0 0 2
07.08.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1+1o1+0+ 0+0o1-0+ - - - -    - - - -
08.08.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 1-0о1-0+   0+1-1+2- - - - -    - - - -
09.08.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 1-2-2-2-  2о1о2+1о 0 2 0 0   2 0 2 0
10.08.2013 смутено Кp = 2+ Ар = 5 1o1+1+2- 2+0+1o1+ 0 0 2 2   0 0 0 0
11.08.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1+1о1-1+  1о1о1-1+ 1 0 2 3   1 0 0 0
12.08.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 5 1о0+0+1-  0+1о2-3о 1 0 2 3    1 0 0 0
13.08.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 7 2о0+1-2- 1+3+2+2+ 2 0 1 3   1 4 2 -
14.08.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 9 3+3-2-0+  1o1+2+3o - - - -    - - - -
15.08.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 4 Ар = 14 3+2о2o3o  3-4o2-3+ - - - -    - - - -
16.08.2013 смутено Кp = 5 Ар = 24 4-5o3o3- 4o4+3o3+ - - - -    - - - -
17.08.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 2+2o2o1+ 2-1o1o2o 0 0 2 1   2 1 0 0
18.08.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 5 2-1o2-2-  1+2-2-1o 2 0 1 2   1 1 1 0
19.08.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 2o1+1-1-  1o1o1-1o 0 0 0 3   1 0 0 0
20.08.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 3 1o0+0+0+ 0o0+1-2+ 0 0 2 2   0 0 0 4
21.08.2013 спокойно до смутено Кp = 4- Ар = 16 2+4-2+3-  3-3о4о4- 1 1 0 1    2 4 3 2
22.08.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 3+ Ар = 12 3+3о2+1+  2-2-3о3+ 3 0 3 2    2 0 2 3
23.08.2013 спокойно Кp = 4 Ар = 12 4o3-3o3- 2o2+2o2o 2 1 0 1    3 1 1 1
24.08.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 2+1+2-1+  2o1o2-1o 0 1 4 2   2 0 1 0
25.08.2013 смутено Кp = 2  Ар = 5 1o1+2-2-   2o2o1-1+ 0 0 1 1   2 1 0 0
26.08.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 1+1-1o1o  1-0+1+2o 1 0 0 0   1 0 0 2
27.08.2013 спокойно до слабо смутено Кp = 5+ Ар = 17 2o1-0+1+ 3o3+5+4+ 1 2 1 3    2 3 2 4
28.08.2013 спокойно Кp = 4 Ар = 8 4o3-2-1+ 1+1+0+1+ 3 2 0 2   1 1 0 1
29.08.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2 0+0о0о0+ 0+0+0+1- - - - -    - - - -
30.08.2013 спокойно Кp = 4- Ар = 6 0+0о1-2-  2o1+2o4- 0 2 2 3   0 1 2 2
31.08.2013 спокойно Кp = 4 Ар = 11 4о3-3о2+ 2+1+0+2+ 0 0 4 1   3 0 0 1