Архив септември 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.09.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 9 3о2о2+1+  3-2-2+2о 2 2 3 2   2 2 1 2
02.09.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 8 2-3о3о2+  2+1+1-1- 1 2 3 2   1 1 2 0
03.09.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 6 1+1-1о1+  2-1-2-3+ 0 0 0 0    0 0 2 2
04.09.2013 смутенo Кp = 2 Ар = 5 2o0+1o2-  1+0+1+2- 0 0 1 2    1 0 0 2
05.09.2013 смутенo Кp = 1 Ар = 3 0+0-0+1+ 0+0+1о1о 0 0 2 2    2 2 0 0
06.09.2013 спокойно
Кp = 2- Ар = 4 1+1+0+1-  1-1-2-2-

- - - -    - - - -

07.09.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 3 0+1о1о1-  0+0+0+1- - - - -    - - - -
08.09.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 5 2o3o1+1o  1+1-1-0o - - - -    - - - -
09.09.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 0o1+1o1- 0+0+0+ 1- 0 0 0 2   2 0 1 1
10.09.2013 смутено Кp = 3- Ар = 6 0о0о0о2+ 2+3-3-2+ 0 3 2 3   0 3 2 2
11.09.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 6 2о1о1о2- 2-1о2о2о 1 0 3 0   2 1 0 1
12.09.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 7 3-1-2-2- 1о1о2о3о 2 0 2 1   2 1 х х
13.09.2013 спокойно Кp = 4 Ар = 11 3о2-2о1+ 2о4о3-2- 1 0 2 2   1 3 2 0
14.09.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 5 2-1+2+1+ 1+0+1-1-  0 0 2 2   2 0 0 1
15.09.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 1+0+0+0+ 0+1-1о2- 0 0 0 0   0 0 0 2
16.09.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 5 2-1o2-1+ 1o1o1-2-  0 1 3 2   0 1 0 0
17.09.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 8 2-2o2+1o  1+2-3+2o 0 1 1 1   0 0 1 2
18.09.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 2o2o0+1+ 2-2+2o2+ 1 1 1 1   0 2 2 1
19.09.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 10 3-3о3+3о  2-1+2о2- 3 2 3 3   1 2 - -
20.09.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 2-2o2-2- 2o0+1-2+   - - - -    - - - -
21.09.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 7 2-2o2-2+ 2o2+2-2o   - - - -    - - - -
22.09.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 2-2o2-0+ 1+1-1-1o   - - - -    - - - -
23.09.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 1o2-1o0+  0+0o1+1- - - - -    - - - -
24.09.2013 спокойно до смутено Кp = 4+ Ар = 12 2о1+1+4- 4+3-1+1+ - - - -    - - - -
25.09.2013 смутено Кp = 2 Ар = 4 3-2-2о1+ 0+0о0+1- - - - -    - - - -
26.09.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 2 0+0+0+0+0+0o0+0+ - - - -    - - - -
27.09.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2 0+0+0+0о 0+0o1-0+ - - - -    - - - -
28.09.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 1 0+0о0о0о 0о0o0+0+ - - - -    - - - -
29.09.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 2 0+0о0о0о 0о0о1+2- - - - -    - - - -
30.09.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 2 1+1о0+0о 0о0о0о0+ - - - -    - - - -