Архив октомври 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.10.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 4 0+0o1-0+ 2o1+2-2+ - - - -    - - - -
02.10.2013 смутенo с геомагнитна буря Кp = 7+ Ар = 51 5-7+5+3+ 3-3-6-5о - - - -    - - - -
03.10.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 4 3о0о0о0о 0о1+2-0+ - - - -    - - - -
04.10.2013 смутенo Кp = 0+ Ар = 1 0+0о0о0о 0о0+0о0+ - - - -    - - - -
05.10.2013 смутенo Кp = 0+ Ар = 1 0+0о0о0+ 0о0о0+0+ - - - -    - - - -
06.10.2013 спокойно
Кp = 1 Ар = 2 0+0+0+0+0+0о0+1o - - - -    - - - -
07.10.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 4 1o2+1+1  1-1-1-1- - - - 1   3 1 2 0
08.10.2013 спокойно Кp = 6- Ар = 18 1+1+1-1о 2-1+5+6- 2 2 1 1    2 1 3 4
09.10.2013 смутено с геомагнитна буря Кp = 5+ Ар = 30 5+5-5+4- 3+3+2+3+ 4 5 2 3   3 1 2 0
10.10.2013 смутено до спокойно Кp = 4- Ар = 8 4-3+2-2о  1о1о1-1о 4 2 0 0   2 3 0 2
11.10.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 5 1+2-2-1o  1+1-1o1o 1 2 1 3   2 2 1 1
12.10.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 0+1o0+1o 1-0+1+2o 0 2 1 1   1 0 0 2
13.10.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 2 1+0о0о0+ 0o0о1-0+ 2 0 2 0    1 1 0 0
14.10.2013 смутено Кp = 4 Ар = 15 1-2о2+3+ 3+3+4о4- 0 2 2 5   3 3 4 0
15.10.2013 смутено Кp = 4+ Ар = 17 4+4о3о4о 2+1-1+3+ 3 0 2 4   2 1 0 0
16.10.2013 спокойно Кp = 4 Ар = 11 4о3-2о2-  2о2+2о3- 4 1 0 0   0 2 2 0
17.10.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 10 3+3+2+3- 2+2-1+1о 1 2 1 3   3 0 3 0
18.10.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 1-1-1-0+  0+0+2- 1- 1 0 0 1   0 0 0 0
19.10.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 2 0+0+0+0+0+0+0o0+ 1 0 1 0   0 0 2 0
20.10.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 2 0+0+0+0+0+0о0+1о 0 0 1 1   0 0 0 1
21.10.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 2 0+0+0+0o0o0+0+0+ 0 0 0 2   0 0 0 0
22.10.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 0+0+2-1+  0о1-1+2о 1 0 3 3   2 0 1 1
23.10.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 3 1о2+2-1о  0+0о0о0+ 1 0 1 3    0 0 0 0
24.10.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2 1-1-0+1- 0+0о0о0+ 0 0 1 2   1 0 1 0
25.10.2013 смутено Кp = 1+ Ар = 2 0+0+1-0о 0+1-0+1+ - - 1 2   1 0 0 0
26.10.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 1 1-0о0+0+ 0о0о0о1о 0 0 0 2   2 0 1 0
27.10.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2 0+0о1-0+  1-0о1-0+ 0 1 1 2   1 0 0 0
28.10.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 1 0+0+1-0+ 0о0о0о0+ 0 2 1 2   1 0 0 0
29.10.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 0+0о0+2о 1+1- 2-2о 0 0 0 3   2 0 1 1
30.10.2013 спокойно Кp = 4 Ар = 13 1-1+3-3-  3о3+3-4о 0 2 2 4   2 4 0 0
31.10.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 2о1-1о2-  2-2+2-2+ 0 3 2 4   0 0 1 0