Архив ноември 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.11.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 2о2-1о1+  1+0+1-0+ 1 1 1 1    0 0 1 -
02.11.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1+1+0о1- 0о0+0+1+ 0 0 1 1    1 0 0 -
03.11.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 5 2+3-2о1-  0о0о2о1+ 0 0 2 1    0 0 0 -
04.11.2013 смутенo Кp = 2+ Ар = 5 0+1о2-2-  1-2+1+1- 0 0 2 2   0 0 0 -
05.11.2013 смутенo Кp = 2- Ар = 4 2-1о1+1+  0+1-1-2- 0 0 1 0   0 0 0 0
06.11.2013 спокойно
Кp = 2- Ар = 3 1-0о1о1-   0+1-1о2- 0 0 0 0   1 0 0 0
07.11.2013 спокойно до смутено Кp = 4- Ар = 12 2о3+3-4-  3+1о2-2-- 0 2 2 3   2 0 1 0
08.11.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 4 3-1+1о1-  0о0+0о0+ 2 0 0 0   0 0 0 0
09.11.2013 спокойно до смутено Кp = 4+ Ар = 18 3-4+4+4o 4-2+1+1+ 0 3 1 4   3 0 0 0
10.11.2013 смутено Кp = 3+ Ар = 11 3-3-2-2+  2-2+3o3+ 0 0 2 1   0 1 0 1
11.11.2013 спокойно до смутено Кp = 4- Ар = 15 4-4-4-3o  3+3o2-1- 0 2 2 2   1 2 0 0
12.11.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 2 1o1o0+0+ 0+0o1-0+ 0 0 0 0    0 0 0 0
13.11.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 0+0+1-1- 1+0+1-0+ 0 0 1 0    0 0 0 0
14.11.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 2 0о0о0+1- 0+0+0+1о 0 0 1 0   0 0 0 0
15.11.2013 спокойно Кp = 4- Ар = 10 2+3-1+1o  1+2+3о4- 0 0 0 1   0 0 1 1
16.11.2013 спокойно до смутено Кp = 4 Ар = 14 4o4-3+3o  3-1+1о2o 0 0 1 0    0 0 0 1
17.11.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 5 2o2o2o2- 1o9+1o1+ 0 1 2 2   0 0 0 0
18.11.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 2 1+0o1-0+ 0o0+0o0+ 0 0 0 0   0 0 0 0
19.11.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 0+0о0+1-  0+1-1+1о 0 0 0 0   0 0 0 0
20.11.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 2-1о1о1о  1+0о0+0+ 0 0 0 1   3 0 0 0
21.11.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 0 0+0о0о0о 0о0о0о0+ 0 0 0 0   0 0 0 0
22.11.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 3 1o0+0+0+ 0+0+1o2- 0 0 0 0   1 0 0 1
23.11.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 9

1o2+3+3+ 2o1+1+1-

1 1 3 2    2 0 1 0
24.11.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 1 0+0о0о0+ 0о0о0+0+  
25.11.2013 смутено Кp = 0+ Ар = 0 0+0о0о0о  0о0о0о0+ 0 0 1 0   0 0 0 0
26.11.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 3

1-0+1-1-  0+1-1-1о

0 0 0 0   1 0 0 0
27.11.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 3

1-1-0+0+  1-1о0+0+

0 0 0 0   0 0 0 0
28.11.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 1

0+0о0о0о 0+0+0о0+

0 0 1 0   0 1 0 0
29.11.2013 спокойно Кp = 3 Ар = 7 1о2+2-2-  1+2о3о2- 1 0 0 0   0 2 3 1
30.11.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 8 1+1-1+2о  2о2-3-3+ 1 2 0 3   3 1 3 4