Архив декември 2013

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.12.2013 спокойно Кp = 3+ Ар = 8 3+3о2+1о  2+1-0о1- 3 1 0 1   3 0 0 0
02.12.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2

1-0+0+0+0+0+0+0+

0 0 0 0   0 0 0 0

03.12.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 8 1о2-1+3-  3-2о2+2о 0 2 0 1   3 2 3 0
04.12.2013 смутенo Кp = 2+ Ар = 4 2+1+1о0о 0о0+1о1о

2 0 0 1   2 0 0 2

05.12.2013 смутенo Кp = 2- Ар = 3 0+1о1-2- 1о1-1-0+

0 0 0 0   0 0 1 2

06.12.2013 спокойно
Кp = 1 Ар = 3 1o1o1-0+ 0+0+1-1o 0 1 0 1   2 0 1 0
07.12.2013 спокойно Кp = 2+ Ар = 4 2o1o1+0о 0+0+1+2+ 2 0 2 2   0 0 0 1
08.12.2013 смутено Кp = 5+ Ар = 23 5+5+4-2о  2о3+3-1+ 4 5 1 2   0 7 6 0
09.12.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 3 1-0o0o0o  1+2o1о1+ 0 1 0 0   1 2 0 1
10.12.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 4 1-3-1o1-  1-0+0+0+ 0 2 3 0   1 0 0 0
11.12.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 3 1-0+1o1-  0+0+0+1- 1 0 2 0   1 0 0 1
12.12.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 1 0+0+0o0+ 0o0o0о1+ 0 0 0 1   1 0 0 0
13.12.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 3 0+0+0o0o  2o1о1-1-  0 0 0 0   4 2 0 1
14.12.2013 смутено Кp = 4 Ар = 13 3о4-2о1o  1+3-4o2+ 2 2 3 3   2 7 4 2
15.12.2013 смутено Кp = 2 Ар = 5 2о1-1о1- 1o2+1о1+ 0 0 0 1   1 3 1 0.
16.12.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 6 2+3-1+1-  1-1-1o1+ 1 3 2 0    0 1 1 0
17.12.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 3 1+1-0+0+ 0о1-2о1- 1 0 0 2   0 1 1 0
18.12.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1-1о1+1-  0о1-1-1о 0 1 1 1   0 0 0 1
19.12.2013 спокойно Кp = 2- Ар = 4 1+1o0+0o  1-2-2-1+ 1 0 1 0   0 2 3 2
20.12.2013 спокойно Кp = 3- Ар = 4 1+3-0o1- 0+1-1+1o 0 0 0 0   0 2 2 0
21.12.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 2 1+1о1-1-  0о0о1-0+ 1 0 0 0   2 0 0 0
22.12.2013 спокойно Кp = 0+ Ар = 1 0+0+0о0+   0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0
23.12.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 1 1-0+0+0o 0o0o0+0+ 0 0 0 1   2 0 0 0
24.12.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 1 0o0o0o0o  0o0+0+1o 0 0 1 3   2 0 2 0
25.12.2013 смутено Кp = 2+ Ар = 5 1+1-1+1+ 2+1+1о0+ 0 0 2 3   6 1 2 0
26.12.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 2 0+0+1-0+ 0+0+0о0о 0 0 0 0   1 0 - -
27.12.2013 спокойно Кp = 1- Ар = 1 0+0о0+0о 0о0+1-0+ 0 0 0 2   0 0 0 0
28.12.2013 спокойно Кp = 1 Ар = 3 1-0+0+0+ 1-1о1о1о 0 0 0 0   0 0 0 0
29.12.2013 спокойно Кp = 2 Ар = 4 1+1+1-2о  1-1+1о0+ 2 0 0 0   0 0 0 0
30.12.2013 спокойно Кp = 1+ Ар = 3 1-0+1+1-  1-1o1-1o 0 0 1 0   2 1 0 0
31.12.2013 спокойно Кp = 4- Ар = 9 1+1о1+2о  2o2о3-4- 0 0 0 1   2 0 0 0