Архив януари 2014

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.01.2014 спокойно до слабо смутено Кp = 4 Ар = 12 1+1+2о3-  4о3-3-3о 1 0 2 3   7 7 5 3
02.01.2014 смутено Кp = 4 Ар = 19 3+4о4-3-  3-3+4о2+, 3 0 4 1   0 3 4 1
03.01.2014 спокойно Кp = 2+ Ар = 7 2o1+2-2+  2o2-2o1o 1 0 0 3   1 6 2 0
04.01.2014 смутенo Кp = 2+ Ар = 6 1+1-1-2o  2o2-2+1+ 0 0 1 2   2 1 3 0
05.01.2014 смутенo Кp = 2- Ар = 4 1-1+2-1-  1o1-0+1- 0 0 1 2    2 0 0 0
06.01.2014 спокойно
Кp = 1+ Ар = 2 0o0+1-0+ 0+0+1o1+ 0 0 0 3    2 0 0 -
07.01.2014 спокойно Кp = 2+ Ар = 4 0+1+0о0+ 0+2+2о2о 0 1 0 2    0 4 0 2
08.01.2014 спокойно Кp = 3 Ар = 6 3о3о1-1-  1-0+1-2- 3 1 0 0    0 0 1 0
09.01.2014 спокойно Кp = 3 Ар = 7 3о3-1+2-  1-0+2+2- 2 1 0 2    2 0 2 0
10.01.2014 спокойно Кp = 2 Ар = 4 2о2-1-0+  1-1+1-0+ 0 1 2 0    3 1 0 0
11.01.2014 спокойно Кp = 3- Ар = 5 1-1-0+1o  1-1o3-2o 0 0 1 2    1 0 0 2
12.01.2014 спокойно Кp = 4- Ар = 8 1+1-1+1+  1+1+3-4- 1 0 1 2   2 0 2 3
13.01.2014 спокойно Кp = 3 Ар = 6 2+3о2о1+ 1о1о0+1+ 0 2 0 0   0 1 0 0
14.01.2014 смутено Кp = 3+ Ар = 10 3+3-2-1о  3о2+1о2+ 2 0 - -   - - - -
15.01.2014 смутено Кp = 2- Ар = 3 2-1-0+0+  0+1-0+0+ 0 0 0 2   2 0 0 0
16.01.2014 спокойно Кp = 1 Ар = 2 0o0+1o1-  0+0o0o0+ - - - -   - - - -
17.01.2014 спокойно Кp = 2+ Ар = 3 0+0о0+0+ 1-1-1-2+ - - - -   - - - -
18.01.2014 спокойно Кp = 1 Ар = 3 1о0+0+0+  0+1-1о1- - - - -   - - - -
19.01.2014 спокойно Кp = 1- Ар = 2 1-0+0+0+0+0+0+0+ - - - -   - - - -
20.01.2014 спокойно Кp = 1- Ар = 1 0o0o1-0o 0o0+0+0+ - - - -   - - - -
21.01.2014 спокойно Кp = 3 Ар = 7 3o1o2-2- 2-2o2-1+ - - - -   - - - -
22.01.2014 спокойно Кp = 3+ Ар = 11 2o2+3o3+ 2-2-2-3- - - - -   - - - -
23.01.2014 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 2+2-2+1o  1-1o1+2- - - - -   - - - -
24.01.2014 спокойно Кp = 3- Ар = 4 3-2-0o0+ 0+0+1-1o - - - -   - - - -
25.01.2014 смутено Кp = 3 Ар = 6 2о2-1о1- 1-1+1+3о - - - -   - - - -
26.01.2014 спокойно Кp = 3- Ар = 6 3-2+1+1o 0o1+1o1+ - - - -   - - - -
27.01.2014 спокойно Кp = 1+ Ар = 2 0+0+0+0+0+0+0+1+ - - - -   - - - -
28.01.2014 спокойно Кp = 2 Ар = 3 0+0о1-1- 0+1о2-2о - - - -   - - - -
29.01.2014 спокойно Кp = 2+ Ар = 6 2+2о2о1+  1-2-1о2- - - - -   - - - -
30.01.2014 спокойно Кp = 2+ Ар = 4 2+2+1-1-  0+0+1-1- - - - -   - - - -
31.01.2014 спокойно Кp = 2 Ар = 5 1+2-2о1+  1+1о1о1- - - - -   - - - -