Архив февруари 2014

2013 геомагнитно поле Максимална стойност
на
Kp индекс
Ap индекс Планетарен
3-часов
Кp индекс
Локален
3-часов
К индекс
обсерватория Панагюрище
01.02.2014 спокойно Кp = 2+ Ар = 3 0+0о0+0+ 0+1о1о2+ - - - -   - - - -
02.02.2014 смутено Кp = 2+ Ар = 3 2+2-1o0o  0+0+1-1- - - - -   - - - -
03.02.2014 спокойно Кp = 2 Ар = 6 2-2o2-1-  1o1o1-2o - - - -   - - - -
04.02.2014 смутенo Кp = 2+ Ар = 5 2+2о1+1+ 1о1-1о1+ - - - -   - - - -
05.02.2014 смутенo Кp = 1+ Ар = 3 1о1-1-0о  1о0+1-1+ - - - -   - - - -
06.02.2014 спокойно
Кp = 3- Ар = 7 2-3-2-2-  2o2o1o1+ 2 1 0 2   3 3 0 0
07.02.2014 спокойно Кp = 4 Ар = 9 1о0+1о1+ 1+2+3о4о 0 0 1 0   0 3 2 4
08.02.2014 спокойно до смутено Кp = 5- Ар = 20 5-4+4-2+ 2+2о3+4о 4 3 4 2   4 4 4 4
09.02.2014 спокойно до слабо смутено Кp = 4- Ар = 15 4-3о3-1- 3о3-4-3+ 2 2 3 0   4 0 4 4
10.02.2014 спокойно до слабо смутено Кp = 4- Ар = 11 3o2+1+2o 1o1+3+4- 2 1 1 1   2 0 3 4
11.02.2014 спокойно Кp = 3 Ар = 6 2o2-2o1- 1-0+1-3o 1 2 1 0   0 0 3 2
12.02.2014 спокойно Кp = 3 Ар = 6 3о3-1+1о 1-1+1-1о 2 0 3 2   0 1 2 1
13.02.2014 спокойно Кp = 1- Ар = 1 1-0o0+1-  0o0o0o0+ 0 0 2 0   2 0 2 2
14.02.2014 спокойно Кp = 1- Ар = 3 0+0о0+1o 1o0+0+0+ 0 0 2 0   1 2 1 2
15.02.2014 спокойно Кp = 4+ Ар = 8 1o1-0o0o 3-2+2o4+ 0 0 0 0   3 2 2 4
16.02.2014 спокойно до смутено Кp = 5 Ар = 18 5о3-2+2- 3+3+3+3- 4 0 0 2   2 4 3 0
17.02.2014 спокойно Кp = 2+ Ар = 4 1+1-0+0+ 0+1-1+2+ 1 0 2 3   2 0 3 2
18.02.2014 спокойно Кp = 3 Ар = 7 2-0+2о2- 1+2+3о2+ 0 0 2 0   0 3 4 1
19.02.2014 слаба геомагнитна буря Кp = 6+ Ар = 46 5-6о6+5о 6-3o2+3- 3 4 4 1   4 0 0 2
20.02.2014 спокойно фо смутено Кp = 6 Ар = 36 2+6о6-5о 4+4-3-3+ 2 4 2 5   3 4 3 2
21.02.2014 спокойно Кp = 3 Ар = 10 3о2+2+3- 3-2+2-3- 2 1 2 0    0 1 1 0
22.02.2014 спокойно до смутено Кp = 5- Ар = 10 5-3+3-3- 2-3о2о1+ 2 2 2 1    3 2 1 2
23.02.2014 спокойно до смутено Кp = 5- Ар = 19 1-0о0о0+  1-0+1-2- 2 2 2 1    3 2 1 2
24.02.2014 спокойно Кp = 2+ Ар = 5 1+1+1+2+ 2-1+1о1- 0 0 0 0   2 1 0 3
25.02.2014 спокойно Кp = 2- Ар = 2 1-0о0о0+  1-0+1-2- 0 0 2 0   3 1 1 2
26.02.2014 спокойно Кp = 2- Ар = 2 2-0о0+0+  0о0о0о1о 0 1 0 0   2 1 - -
27.02.2014 спокойно до смутено Кp = 5+ Ар = 18 1-1-0+1- 2о3+5-5+ - - - -   - - - -
28.02.2014 спокойно до слабо смутено Кp = 4+ Ар = 12 4+3o3o3- 1o2o1+1+ - - - -   - - - -