Центърът за Прогнози на Космическото Време и Космическия Климат (ЦПКВКК) е създаден с решение на Научния съвет на Институт за космически и слънчево-земни изследвания (ИКСИ - БАН) на заседанието му на 27.01.2011г. (Протокол № 3 на НС от 27.01.2011г.)

    Центърът за Прогнози на Космическото Време и Космическия Климат осигурява краткосрочни и средносрочни прогнози за състоянието на слънчевата и геомагнитната активности: бури, смущения и др.; изготвя и издава предупреждения и детайлен анализ на космическите условия. Анализите и прогнозите се осигуряват оперативно с данни от наземни измервания, спътникови наблюдения, данни от математически модели за числена прогноза на процесите на Слънцето и в междупланетното пространство.

Научно-изследователски екип:
доц. д-р Лъчезар Матеев
доц. д-р Йордан Тасев