През следващите три дни (28 - 30 май 2014) геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

Подробнa тридневна слънчево-геофизическа прогноза...

дата Ар индекс състояние на
геомагнитното поле
максимален
Кр индекс
(вероятност)
28.05.2014 Ap = 2 спокойно 2 (10%)
29.05.2014 Ap = 2 спокойно 2 (10%)
30.05.2014 Ap = 3 спокойно 2 (10%)

  Архив 2011         Архив 2012         Архив 2013         Архив 2014