Геомагнитна активност

    Планетарният Kp индекс е мярка за смутеността на земното магнитно поле. Той се дава в относителни единици, които варират от 0 до 9 в зависимост от смутеността на полето. В зависимост от стойността на Kp индекса степента на смутеност на земното магнитно поле се определя като:

  • 0 ≤ Kp ≤ 3     СПОКОЙНО
  • 4 ≤ Kp < 5     СМУТЕНО
  • Kp ≥ 5           МАГНИТНА БУРЯ
    • Kp = 5        СЛАБА БУРЯ
    • Kp = 6 И 7   УМЕРЕНА БУРЯ
    • Kp = 8 И 9   СИЛНА БУРЯ

    Стойността на Kp индекса се определя от данните на 13 геомагнитни станции, които са разположени в северното и южното полукълбо на Земята.

 

Цветова скала за степените на смутеност на геомагнитото поле
Спокойно

0≤Kp≤3
0≤Ap≤18
Смутено

4≤Kp≤5
19≤Ap≤39
Магнитна буря

Kp>5
Ap>39

 

по-подробна информация за геомагнитните индекси...

  Тел.: 359 (02) 979 34 31
         359 (02) 979 34 34
         359 (02) 979 34 96
E-mail: space_weather@space.bas.bg