Освен нашите методи, нашият център използва спътникови наблюдателни данни от STEREO, ACE, GOES и SDO, както и данни от Центровете за Космическо време в Русия, САЩ, Белгия, Норвегия, България, Австралия и Китай:

      ИЗМИРАН, Троицк, Русия
      http://www.izmiran.ru
       http://forecast.izmiran.rssi.ru/

     
      Боулдер, Колорадо, САЩ
      http://www.swpc.noaa.gov/

      Брюксел, Белгия
      http://sidc.oma.be/
      http://www.spaceweather.eu/bg

      Норвегия
      http://www.solen.info/solar/

      НИГГГ - БАН, България
      http://www.niggg.bas.bg/

      IPS, Австралия
      http://www.ips.gov.au/Geophysical/3/1

      Космически център на Китайската АН
      http://eng.sepc.ac.cn/

      NCSW, Китай
      http://www.spaceweather.gov.cn/


    Ние сме благодарни на всички институти и изследователски групи, които ни подпомагат с данни в реално време и техния предварителен анализ. Цитирането на тези URL Адреси е задължително, когато се използва нашата информация.