Научни публикации:

  1. Анализ на информацията, публикувана в  WEB-страницата на Центъра за прогнози на космическото време и космическия климат при ИКИТ БАН и неговото бъдещо развитие, М. Димитрова, С. Асеновски, П. Велинов, М. Захаринова, Л. Матеев, Р. Недков, Й. Тасев, П. Тонев, Пл. Тренчев, Пл. Христов, SES 2012, 4-6 декември 2012, София, България
  2. Сравнителен анализ на прогнозите направени през 2011-2012 от Центъра за прогнози на космическото време и космическия климат към ИКИТ БАН, Й. Тасев, А.Абунин, М.Абунина, С.Асеновски, П.Велинов, С.Гайдаш,, М.Димитрова, М.Захаринова, Л.Матеев, П.Тонев, , SES 2012, 4-6 декември 2012, София, България
  3. Анализ на развитието на геомагнитните бури от 8 и 9 октомври 2012 година и тяхното Анализ на развитието на геомагнитните бури от 8 и 9 октомври 2012 година и тяхното прогнозиране, П. Тонев, А.Абунин, М.Абунина, Асеновски, Белов, Велинов,С Гайдаш, Е.Ерошенко, М.Димитрова, Л.Матеев, Й.Тасев, 4-6 декември 2012, София, България  
  4. Анализ причин возникновения и развития геомагнитной бури  24-25 октября 2011, С. Гайдаш, А. Белов, . Ерошенко, А. Абунин*, М. Абунина,  П. Велинов, П. Тонев, Й. Тасев, SES 2011, 29 ноември - 1 декември 2011, София, България
Научно-популярна информация:
  1. Какво е „Космическо време”, Й. Тасев
  2. Прогнозирането на Слънчевата и Геомагнитната активност. Геомагнитни бури и индекси. Й. Тасев