КОИ СМЕ НИЕ?

Секцията "Аерокосмически системи за управление" (АКСУ) е създадена през 1986 г. в рамките на "Сектор за специални космически изследвания"... (още)

 

 

Обяви

В момента нищо не се планира...

Прогнозиране на орбити на ИСЗ (още)

Влезте в линковете долу, за да научите повече за нашите текущи дейности...

 

Документи

Влезте в линковете отляво, за да стигнете до следните документи:

  • Пълен списък на публикациите
  • Документи за изтегляне
  • Други

Отдели в секцията

В рамките на секцията има три лаборатории, извършващи различни приложни и научни дейности. Те са:

  • Научно - изследователска лаборатория "Авиационна техника"
  • Лаборатория за електромагнитни изследвания
  • Бордови системи - оптичен диапазон

Влезте в линковете отгоре, за да научите повече.

 

БалканСат

Какво предстои

Конкурси, свободни работни места, обяви

Още един български ИСЗ...

На 01 Март 2009 започна разработката на "БалканСат". Можете да разберете повече за етапа на проекта, предназначението и т.н. тук... 

 

Тази секция е планирана за предоставяне на линк за потребителите към телеметрични данни след изстрелването на сателита...

 

Влезте в линка долу, за да разберете за конференции и други предстоящи събития... (още)

Обявяваме

Нищо не се предвижда по настоящем.

 

Администратор: komet@space.bas.bg

34 66

 

 Последна редакция на сайта: 13.XII.2010 г.