Космическата оранжерия СВЕТ, летяла на борда

на Орбитална Станция МИР

(1990-2000)

Секция

Космически биотехнологии

 

Основната тематика на секцията е разработването на системи за автоматизирано прецизно измерване и контрол на параметрите на околната среда, с цел осигуряване на оптимални биотехнологии за отглеждане на висши растения в условия на микрогравитация. Висшите растения са ключов компонент (източник на храна и за пречистване на въздуха) на биологичните системи за осигуряване на живота на космическите екипажи по време на бъдещите дългосрочни мисии в космоса (първо до Луната и Марс). Научните изследвания са свързани с подобряване на разработените технологии и техническите средства за отглеждане на растения: затворена камера за отглеждане на растения с управление на параметрите на средата и ефективна система за осветление.