Космическа Астрофизика е секция, която се занимава с широк кръг от астрофизични явления, като изучава проблеми на тяхната динамика и еволюция.  Изследванията ни обхващат акреционни процеси в двойни звездни системи и галактики, както и други нелинейни ефекти в различни астрофизични обекти.  Това включва прилагането на теоретични и наблюдателни методи на изследване. Членовете на групата са активни участници в проекти и изследователски програми.
Можете да контактувате свободно с нас чрез е-поща или на адрес, даден по-долу.

За коментари и препоръки към страницата: danvasan@space.bas.bg
За контакт: ул. Акад. Георги Бончев бл.1, 1113 София, България

Космическа  Астрофизика