История


Секция "Астрофизика" е създадена през месец декември 1982 година, като проблемна група към Централна лаборатория за космически изследвания (ЦЛКИ). От 1982г. в секцията бяха поставени следните задачи: разработване на обобщен модел на нестационарни двумерни акреционни дискове; получаване на само-синхронизиран модел на взаимодействащи си ветрове; проектиране и изработване на малък бързо-въртящ Рентгенов телескоп, наречен СЛЪНЧОГЛЕД, по-късно изведен на Международната космическа лаборатория ГРАНАТ; развитие на теоретични модели на нестационарни източници в рентгеновия диапазон; изследване на взаимодействието на излъчване с вещество.
През 1987 година секцията беше преобразувана в направление "Извън-атмосферна астрономия" към ЦЛКИ. Към по-ранната тематика на секцията бе прибавена задачата за създаване на твърдотелни датчици на основата на живачен дву-йодид; създаване на високо интелигентни  датчици за изследване в оптичен и ултравиолетов диапазон. Разработена е научната програма на Астрономическия комплекс "РОЖЕН" към програмата "ШИПКА".
Направление "Извън-атмосферна астрономия" съществува до 1991 година, когато след структурни промени се преименува в  "Астрофизика на високите енергии".
През този период членове на секцията са включвани в разработките на почти всички крупни проекти по "Извънатмосферна астрономия"- "Гранат", "Спектър", "Рентген-Гама", "Радиоастрон", "Реликт" и др.
За периода на съществуването си секцията е имала международни договори с:  Италия - 4 години;  Грузия - 4 години;  Белгия - 3 години; Япония - 3 години.
През 2008г. в резултат от интеграция, Астрофизика и Синергетика е новото наименование на секцията, по-късно преименувана на Астрофизика и Космическа динамика. Понастоящем секцията се нарича Космическа Астрофизика.
Космическа  Астрофизика
Астрономичен комплекс РОЖЕН
Международна космическа лаборатория ГРАНАТ
За коментари и препоръки към страницата: danvasan@space.bas.bg
За контакт: ул. Акад. Георги Бончев бл.1, 1113 София, България