Нелинейна еволюция на астрофизични дискове
За коментари и препоръки към страницата: danvasan@space.bas.bg
За контакт: ул. Акад. Георги Бончев бл.1, 1113 София, България
Космическа  Астрофизика