Членове на Българската академия на науките (академици и член-кореспонденти),
които са работили или продължават да работят в космическите институти на БАН

Под космически институти на БАН се имат пред вид предишните звена на ИКИТ, т.е. звената в системата на БАН, които се занимават с изследване на Космоса:

- Научна Група по Физика на Космоса (НГФК), 01.11.1969−1975. Тази дата – 1 ноември днес се чества като официален празник на ИКИТ-БАН
- Централна Лаборатория за Космически Изследвания (ЦЛКИ), 1975−1987
- Институт за Космически Изследвания (ИКИ), 1987−2010
- Лаборатория по Слънчево-Земни Въздействия (ЛСЗВ), 1990–1996
- Централна Лаборатория по Слънчево-Земни Въздействия (ЦЛСЗВ), 1996–2008
- Институт за Слънчево-Земни Въздействия (ИСЗВ), 2008–2010
- Институт за Космически и Слънчево-земни Изследвания (ИКСИ), 01.07.2010–2012
- Институт за Космически Изследвания и Технологии (ИКИТ) 2012 – и понастоящем

Любомир Кръстанов

академик

Кирил Серафимов

академик

Димитър Мишев

академик

Стойчо Панчев

академик

Георги Милев

Член-кореспондент

Петър Велинов

Член-кореспондент

Петър Гецов

Член-кореспондент