КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИСтартира Програмата "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2" (МУПД-2), финансирана от МОН
С решение на Управителния съвет на БАН от 10.11.2022 г. за бенефициенти по
Национална програма "Млади учени и постдокторанти-2"(МУПД-2), финансирана от МОН, са одобрени следните учени:

Модул "Постдокторанти":
Теменужка Спасова - за 12 мес. (+6 мес. удължение)

Модул "Млади учени":
Иван Стоев за 18 мес., считано от 01.12.2022 г.
Андрей Стоянов за 18 мес., считано от 01.11.2022 г.
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.
http://edu.bas.bg/documents/2024_02_20_obyava.pdf
http://edu.bas.bg/documents/2024_02_20_spec.pdf
Документи за кандидатстване се приемат в срок от 05.03.2024 г. до 07.05.2024 г. в Деловодството на ИКИТ-БАН,
гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1.

главен асистент - Държавен вестник брой 44 | 21.05.2024 г. (стр. 18, № 3380)

главен асистент - Държавен вестник брой 13 | 13.02.2024 г. (стр. 117, № 1169)

доцент - Държавен вестник брой 45 | 23.05.2023 г. (стр. 73, № 3744)

главен асистент - Държавен вестник брой 38 | 28.04.2023 г. (стр. 79, № 3227)

главен асистент - Държавен вестник брой 38 | 28.04.2023 г. (стр. 79, № 3227)

главен асистент - Държавен вестник брой 91 | 15.11.2022 г. (стр. 58, № 7221)

главен асистент - Държавен вестник брой 82 | 14.10.2022 г. (стр. 71, № 6416)

главен асистент - Държавен вестник брой 82 | 14.10.2022 г. (стр. 71, № 6416)

професор - Държавен вестник брой 56 | 19.07.2022 г. (стр. 129, № 4327)

главен асистент - Държавен вестник брой 56 | 19.07.2022 г. (стр. 129, № 4327)

доцент - Държавен вестник брой 43 | 10.06.2022 г. (стр. 67, № 3407)

доцент - Държавен вестник брой 43 | 10.06.2022 г. (стр. 67, № 3407)

професор - Държавен вестник брой 29 | 12.04.2022 г. (стр. 117, № 2220)

професор - Държавен вестник брой 96 | 19.11.2021 г. (стр. 53, № 7031)

доцент - Държавен вестник брой 86 | 15.10.2021 г. (стр. 106, № 5994)

професор - Държавен вестник брой 62 | 27.07.2021 г. (стр. 93, № 4458)

главен асистент - Държавен вестник брой 54 | 29.06.2021 г. (стр. 203, № 3847)

професор - Държавен вестник брой 41 | 18.05.2021 г. (стр. 155, № 3044)

доцент - Държавен вестник брой 41 | 18.05.2021 г. (стр. 155, № 3044)

главен асистент - Държавен вестник брой 22 | 16.03.2021 г. (стр. 214, № 1542)

доцент - Държавен вестник брой 100 | 24.11.2020 г. (стр. 67, № 8925)

доцент - Държавен вестник брой 100 | 24.11.2020 г. (стр. 67, № 8925)

доцент - Държавен вестник брой 56 | 23.06.2020 г. (стр. 88, № 4551)

професор - Държавен вестник брой 98 | 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 9347)

професор - Държавен вестник брой 98 | 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 9347)

доцент - Държавен вестник брой 98 | 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 9347)

доцент - Държавен вестник бр. 76 | 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

доцент - Държавен вестник бр. 76 | 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

доцент - Държавен вестник бр. 76 | 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

доцент - Държавен вестник бр. 37 | 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

доцент - Държавен вестник бр. 37 | 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

професор - Държавен вестник бр. 37 | 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

професор - Държавен вестник бр. 12 | 06.02.2018 г. (стр. 59, № 1019)

доцент - Държавен вестник бр. 100 | 15.12.2017 г. (стр. 165, № 9507)

доцент - Държавен вестник бр. 91 | 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

доцент - Държавен вестник бр. 91 | 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

професор - Държавен вестник бр. 91 | 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568)

  главен асистент - Държавен вестник бр. 81 / 10.10.2017 г. (стр. 58, № 7307)

  професор - Държавен вестник бр. 57 / 14.07.2017 г. (стр. 216, № 4934)

  доцент и главен асистент - Държавен вестник бр. 32 / 21.04.2017 г. (№ 2780)

  главен асистент - Държавен вестник бр. 7 / 20.01.2017 г. (№ 115)

  главен асистент и доцент- Държавен вестник бр. 88 / 08.11.2016 г. (№ 8723)

  доцент и главен асистент - Държавен вестник бр. 51 / 05.07.2016 г. (№ 5195)

  доценти - Държавен вестник бр. 42 / 03.06.2016 г. (№ 4170)

  главен асистент - Държавен вестник бр. 31 / 19.04.2016 г. (№ 2833)

  професор - Държавен вестник бр. 2 / 08.01.2016 г. (№ 8389)

  доцент - Държавен вестник бр. 53 / 14.07.2015 г. (№ 4571)

  професор - Държавен вестник бр. 35 / 15.05.2015 г. (№ 3173)

  професор - Държавен вестник бр. 26 / 7.04.2015 г. (№ 2362)

  доцент - Държавен вестник бр. 20 / 17.03.2015 г. (№ 1736)

  професор и доцент - Държавен вестник бр. 13 / 17.02.2015 г. (№ 100)

  главен асистент - Държавен вестник бр. 4 / 16.01.2015 г. (№ 40)