РЪКОВОДСТВО НА ИКИТ-БАН

ул. "Академик Георги Бончев", бл. 1, София 1113
тел.: +359 2 988 35 03
e-mail: office@space.bas.bg

Проф. д-р инж. Румен Недков

ДИРЕКТОР
тел.: +359 2 988 35 03
GSM: +359 878 705 414
e-mail: rnedkov@space.bas.bg

Доц. д-р инж. Георги Желев

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
тел.: +359 2 988 35 03
тел.: +359 2 979 24 15
GSM: +359 884 15 36 54
e-mail: gjelev@space.bas.bg

Доц. д-р инж. Деница Борисова

НАУЧЕН СЕКРЕТАР
тел.: +359 2 988 35 03
тел.: +359 2 979 24 02
GSM: +359 879 033 984
e-mail: dborisova@stil.bas.bg

ОБЩО СЪБРАНИЕ


Председател на Общото събрание на учените


Проф. д-р Катя Георгиева

kgeorg@bas.bg
тел.: +359 2 979 34 32