ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАТИВЕН


Ръководител отдел и връзки с обществеността


Валери Васев

vassev@space.bas.bg
тел.: +359 2 979 24 21
GSM: +359 879 807 967

Административен секретар


Аделина Кузева

office@space.bas.bg
тел.: +359 2 979 24 71
GSM: +359 878 861 683

ОТДЕЛ
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


Ръководител отдел


Рут Йочева

ryocheva@space.bas.bg
тел.: +359 2 979 24 48
GSM: +359 878 549 016

ОТДЕЛ
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН


Главен Счетоводител


Марияна Тончева

MToncheva@space.bas.bg
finance@space.bas.bg
тел.: +359 2 979 24 47
GSM: +359 882 429 065

Банкови сметки


BGN IBAN: BG14UBBS88883141475901
BIC код: UBBSBGSF
банка - ОББ АД

EUR IBAN: BG90UNCR96603419765003
UniCredit BULBANK клон “Иван Вазов”
BIC: UNCRBGSF