ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ НА ИКИТ-БАН


С. Забунов, Р. Митева, Г. Мардиросян. Радиотелескоп за наблюдение на Слънцето

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 5527 / 18.05.2022
№ и дата на издаване: 4361 / 08.12.2022
Състояние: Действащ

П. Граматиков, Р. Тодоров, Г. Мардиросян, П. Гецов. Развойна система за безаварийни полети с мултикоптери и обучение на пилоти

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 5500 / 23.03.2022
№ и дата на издаване: 4335 / 20.10.2022
Състояние: Действащ

Св. Забунов, Г. Мардиросян, П. Гецов, Г. Желев, В. Васев. Система станции от интернет-на-нещата за пасивен радар

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 5475 / 25.02.2022
№ и дата на издаване: 4337 U1 / 31. 10.2022
Състояние: Действащ

Г. Мардиросян, П. Гецов, Св. Забунов, Г. Желев. Мултистатичен пасивен радар с магнитна контурна антена

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 5452 / 31.01.2022
№ и дата на издаване: 4279 / 08.07.2022
Състояние: Действащ

Св. Забунов, Г. Мардиросян, Г. Желев, В. Васев. Наноспътникова камера за детекция на йонизиращо лъчение

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 5420 / 08.12.2021
№ и дата на издаване: 4246 U1 / 16.05.2022
Състояние: Действащ

Г. Мардиросян, Св. Забунов. Многороторен коптер

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 5241 / 24.02.2021
№ и дата на издаване: 4114 / 09.09.2021
Състояние: Действащ

Св. Забунов, Г. Мардиросян, Р. Недков. Мултистатичен пасивен радар

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 5066 / 28.07.2020
№ и дата на издаване: 3928 / 29.10.2020
Състояние: Действащ

П. Гецов, Д. Зафиров, Г. Мардиросян. Система за адаптивно управление на многороторни безпилотни летателни апарати

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4986 / 04.06.2020
№ и дата на издаване: 3862 /12.08.2020
Състояние: Действащ

Св. Забунов, Г. Мардиросян, Р. Митева, Р. Недков. Автопилот с вграден телескопичен сензор за йонизиращи лъчи

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4509 / 22.10.2019
№ и дата на издаване: 3432 / 03.01.2020
Състояние: Действащ

Г. Мардиросян, П. Гецов, Св. Забунов, В. Васев и др. Безпилотна авиационна система за откриване на източници на вредни газове в атмосферата, следствие на нераглементирано изгаряне

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4758 / 26.02.2020
№ и дата на издаване: 3723 / 29.05.2020
Състояние: Действащ

С. Забунов, Г. Мардиросян. Дванадесет- роторен дрон за дистанционни изследвания

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4437 / 23.08.2019
№ и дата на издаване: 3338 U1 / 05.12.2019
Състояние: Действащ

П. Гецов, Г. Мардиросян, В. Васев, Г. Сотиров. Интелигентна градска транспортна система на базата на нисколетяща платформа от безпилотни летателни апарати

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4384 / 03.07.2019
№ и дата на издаване: 3325 U1 / 05.12.2019
Състояние: Действащ

С. Забунов, Г. Мардиросян, Д. Теодосиев. Система за откриване, локализация и идентификация на източници на нейонизираща електромагнитна радиация, базирана на микро-безпилотен летателен апарат

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4251 / 14.02.2019
№ и дата на издаване: 3176 U1 / 04.07.2019
Състояние: Действащ

С. Забунов, Г. Мардиросян. Хибриден мулти-коптер

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4267 / 07.03.2019
№ и дата на издаване: 3175 U1 / 04.07.2019
Състояние: Действащ

С. Забунов, Г. Мардиросян, Р. Недков. Мулти-коптер за стерео наблюдение

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4235 / 21.01.2019
№ и дата на издаване: 3170 U1 / 04.07.2019
Състояние: Действащ

С. Забунов, Г. Мардиросян, Р. Недков. 18-роторен мулти-коптер

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4236 / 23.01.2019
№ и дата на издаване: 3169 U1 / 04.07.2019
Състояние: Действащ

С. Забунов, Р. Митева. Телескопичен сензор за йонизиращи лъчи с променлива геометрия

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4228 / 10.01.2019
№ и дата на издаване: 3199 U1 / 02.08.2019
Състояние: Действащ

С. Забунов, Р. Митева, Р. Недков. Система за онлайн стерео 3D-визуализация на слънчева атмосфера, използваща дълбоко обучение

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4229 / 10.01.2019
№ и дата на издаване: 3158 U1 / 03.06.2019
Състояние: Действащ

С. Забунов, Г. Мардиросян, Р. Недков. 10-роторен съставен мулти-коптер

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4238 / 29.01.2019
№ и дата на издаване: 3200 U1 / 02.08.2019
Състояние: Действащ

С. Забунов, Р. Недков, Р. Митева. Система за прогнозиране на космическо време, използваща дълбоко обучение

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 4226 / 10.01.2019
№ и дата на издаване: 3160 / 23.04.2019
Състояние: Действащ

С. Забунов, П. Гецов, Г. Мардиросян, Г. Сотиров. Антенна система за безпилотен летателен апарат

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 111720 / 12.03.2014
№ и дата на издаване: 66831 В1 / 08.03.2019
Състояние: Действащ

П. Гецов, Ив. Вълчинов, Д. Вълчинова, Г. Мардиросян, Л. Костов, Д. Зафиров, В. Кожемякин. Безпилотна авиационна система за екологични изследвания

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН, "Екопрогрес Интернешънъл" ООД
№ и дата на заявяване: 4171 / 30.10.2018
№ и дата на издаване: 3101 U1 / 01.03.2019
Състояние: Действащ

А. Манев. Слънчев ултравиолетов ротационен радиометър за измерване на екстремални слънчеви ерупции

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 111261 / 13.07.2012
№ и дата на издаване: 66762 В1 / 07.12.2018
Състояние: Действащ

С. Забунов, Г. Мардиросян, П. Гецов. Акустична анти-дрон разузнавателна система, базирана на привързан аеростат

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 3828 / 17.08.2017
№ и дата на издаване: ПМ 2872 U1 / 06.03.2018
Състояние: Действащ

П. Гецов, С. Забунов, Г. Мардиросян. Система за управление на трифазен безколекторен електродвигател

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 111705 / 20.02.2014
№ и дата на издаване: Патент 66765 / 18.10.2018
Състояние: Действащ

П. Гецов, Г. Мардиросян, Ст. Стоянов, Г. Баев, Ж. Жеков. Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 111381 / 24.01.2014
№ и дата на издаване: Патент 66482 В1 / 05.03.2015
Състояние: Действащ

Св. Забунов, Г. Мардиросян, Р. Недков. Цифров компютър реализиран чрез бистабилни релета

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 3805 / 26.07.2017
№ и дата на издаване: ПМ 2821 U1 / 15.11.2017
Състояние: Действащ

П. Гецов, Г. Мардиросян, Т. Гецова, Св. Забунов, Ж. Жеков, М. Велкова, В. Васев. Автоматизирана система за приготвяне на здравословна храна

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 3833 / 24.08.2017
№ и дата на издаване: ПМ 2818 U1 / 15.11.2017
Състояние: Действащ

П. Гецов, Св. Забунов, Г. Мардиросян. Самолет с вертикално излитане и кацане

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 2765 / 12.05.2014
№ и дата на издаване: ПМ 2126 / 2014
Състояние: Действащ

П. Гецов, Г. Мардиросян, Г. Сотиров, Св. Забунов. Антенна система за безпилотен летателен апарат

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 2737 / 17.03.2014
№ и дата на издаване: ПМ 1967 / 30.09.2014
Състояние: Действащ

П. Гецов, Г. Мардиросян, Р. Недков, Г. Сотиров, Ан. Дороган, Д. Украинцев, Д. Добров, М. Владов. Измерител на съдържанието на нитрати и дозиметър

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 2631 / 30.09.2013
№ и дата на издаване: ПМ 1862 / 31.03.2014
Състояние: Действащ

П. Гецов, Св. Забунов, Г. Мардиросян. Система за управление на трифазен без колекторен електродвигател

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 2723 / 20.02.2014
№ и дата на издаване: ПМ 1952 / 29.08.2014
Състояние: Действащ

П. Гецов, Г. Мардиросян, Ж. Жеков, Т. Терзиев, Ст. Стоянов, С. Терзиев. Устройство за биостимулация и терапия с поляризирана светлина

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 2694 / 27.12.2013
№ и дата на издаване: ПМ 1912 / 31.03.2013
Състояние: Действащ

Св. Забунов, П. Гецов, Г. Мардиросян, Г. Сотиров. Безжична универсална серийна шина за телеметрия на безпилотни летателни апарати

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 2804 / 10.07.2014
№ и дата на издаване: ПМ 2036 U1 / 31.03.2015
Състояние: Действащ

Г. Мардиросян, П. Гецов, Св. Забунов. Тандем вертолет

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 112529 / 15.06.2017
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

П. Гецов, Св. Забунов, Г. Мардиросян. Система за управление на трифазен без колекторен електродвигател

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 111705 / 20.02.2014
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

А. Ковачев, Ф. Филипов, П. Гецов, Г. Мардиросян, Г. Сотиров. Екологична транспортна инфраструктура на бъдещето

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 112669 / 01.12.2017
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

Св. Забунов, Г. Мардиросян, П. Гецов. Акустична анти-дрон разузнавателна система

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 112526 / 14.06.2017
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

Св. Забунов, П. Гецов, Г. Мардиросян. Акустична анти-дрон разузнавателна система

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 3828 / 17.08.2017
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

Св. Забунов, Г. Мардиросян, Р. Недков. Цифров компютър реализиран чрез бистабилни релета

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 112525 / 26.07.2017
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

П. Гецов, С. Забунов, Г. Мардиросян. Мултироторен хеликоптер

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 112131 / 11.02.2015
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

Св. Забунов, П. Гецов, Г. Мардиросян, Г. Сотиров. Антенна система за безпилотен летателен апарат

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 111720 / 12.03.2014
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

П. Гецов, Г. Мардиросян, Ж. Жеков, Т. Терзиев, Ст. Стоянов, С. Терзиев. Устройство за биостимулация и терапия с поляризирана светлина

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 111665 / 12.02.2013
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

В. Живков, Ф. Филипов, П. Гецов, Г. Мардиросян, Г. Сотиров и др. Лавинно спасителен комплекс при попадане в снежна лавина

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 112243 / 18.03.2016
№ и дата на издаване:
Състояние: В процедура

А. Манев. Слънчев ултравиолетов ротационен радиометър за измерване на екстремални слънчеви ерупции

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 11126 / 13.07.2012
№ и дата на издаване:
Състояние: Прекратен

Г. Мардиросян, П. Гецов, Ж. Жеков, С. Стоянов. Мерник с плавно променящо се увеличение

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 109827 / 26.02.2007
№ и дата на издаване: ПМ 1128 / 20.01.2009
Състояние: Прекратен

Г. Мардиросян, П. Гецов, Ж. Жеков, С. Стоянов. Спектрофотометър за регистриране на бързо протичащи процеси

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 1436 / 07.05.2008
№ и дата на издаване: ПМ 1119 U1 / 31.10.2008
Състояние: Прекратен

М. Владов, Д. Добров, П. Гецов, Г. Сотиров, Г. Мардиросян, Р. Недков, П. Пейчев. Система за автоматично управление на безпилотни летателни апарати

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 2288 / 31.10.2012
№ и дата на издаване: ПМ 1694
Състояние: Прекратен

Г. Мардиросян. Сеизмоприемник с електромагнитно поле в приемно-преобразувателя

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 108733 / 25.06.2004
№ и дата на издаване: Патент 65669 В1 / 26.08.2009
Състояние: Прекратен

Р. Шкевов. Метод и устройство за защита на космически комплекси по време на активни експерименти

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване:
№ и дата на издаване: Патент 65422 / 29.09.2008
Състояние: Прекратен

С. Нейчев, Г. Станев, П. Гецов, С. Чапкънов и др. Високоволтов буферен усилвател

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване:
№ и дата на издаване: Патент 65849 / 05.01.2007
Състояние: Прекратен

Ж. Жеков, Г. Мардиросян, С. Стоянов. Апаратура за оценка на характеристиките на електронно-оптични преобразуватели

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване:
№ и дата на издаване: Патент 65812 / 21.01.2010
Състояние: Прекратен

Б. Бойчев, П. Гецов, М. Могилевски, В. Бойчев. Високоволтов буферен усилвател с малък входен капцитет

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 109870 / 11.05.2007
№ и дата на издаване: Патент 65843 / 23.03.2010
Състояние: Прекратен

П. Гецов, Г. Сотиров, Р. Недков, Г. Мардиросян, М. Владов, Д. Добров и др. Измервател на съдържание на нитрати

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 2289 / 31.12.2012
№ и дата на издаване: ПМ 1695
Състояние: Прекратен

Г. Мардиросян. Устройство за автоматична цифрова регистрация на параметрите на геомагнитното поле

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 106992 / 12.08.2002
№ и дата на издаване: Патент 65077 / 27.02.2007
Състояние: Прекратен

П. Гецов, Ю. Симеонова, А. Косторонов и др. Композитен самосмазващ се материал на медна основа

Заявител / Притежател: НАН – Украйна, ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 732117
№ и дата на издаване: С22С9/08 / 15.06.2005
Състояние: Няма данни от Украйна

П. Гецов, А. Косторнов, Ю. Симеонова и др. Композитен антифрикционен самосмазващ се материал на медна основа

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН, НАН – Украйна
№ и дата на заявяване:
№ и дата на издаване: Патент 65644 / 26.05.2009
Състояние: Прекратен

М. Аструкова, Т. Грозданова, Г. Мардиросян, Р. Недков, Ю. Симеонова, Г. Чолаков. Устройство за определяне не енергетичното състояние на триеща се повърхност

Заявител / Притежател: ИКИТ-БАН
№ и дата на заявяване: 103270 / 22.03.1999
№ и дата на издаване: Патент 63852 / 03.04.2003
Състояние: Прекратен