СЪСТОЯНИЕ НА ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ИКИТ-БАН

Автори Наименование Заявител /
Притежател
№ и дата на заявяване № и дата на издаване Състояние
С. Забунов
Г. Мардиросян
Д. Теодосиев
Система за откриване, локализация и идентификация на източници на нейонизираща електромагнитна радиация, базирана на микро-безпилотен летателен апарат ИКИТ-БАН 4251
14.02.2019
3176 U1
04.07.2019
Действащ
С.Забунов
Г. Мардиросян
Хибриден мулти-коптер ИКИТ-БАН 4267
07.03.2019
3175 U1
04.07.2019
Действащ
С. Забунов
Г. Мардиросян
Р. Недков
Мулти-коптер за стерео наблюдение ИКИТ-БАН 4235
21.01.2019
3170 U1
04.07.2019
Действащ
С. Забунов
Г. Мардиросян
Р. Недков
18-роторен мулти-коптер ИКИТ-БАН 4236
23.01.2019
3169 U1
04.07.2019
Действащ
С. Забунов
Р. Митева
Телескопичен сензор за йонизиращи лъчи с променлива геометрия ИКИТ-БАН 4228
10.01.2019
3199 U1
02.08.2019
Действащ
С. Забунов
Р. Митева
Р. Недков
Система за онлайн стерео 3D-визуализация на слънчева атмосфера, използваща дълбоко обучение ИКИТ-БАН 4229
10.01.2019
3158 U1
03.06.2019
Действащ
С. Забунов
Г. Мардиросян
Р. Недков
10-роторен съставен мулти-коптер ИКИТ-БАН 4238
29.01.2019
3200 U1
02.08.2019
Действащ
С. Забунов
Р. Недков
Р. Митева
Система за прогнозиране на
космическо време, използваща
дълбоко обучение
ИКИТ-БАН 4226
10.01.2019
3160
23.04.2019
Действащ
С. Забунов
П. Гецов
Г. Мардиросян
Г. Сотиров
Антенна система за безпилотен летателен апарат ИКИТ-БАН 111720
12.03.2014
66831 В1
08.03.2019
Действащ
П. Гецов
Ив. Вълчинов
Д. Вълчинова
Г. Мардиросян
Л. Костов
Д. Зафиров
В. Кожемякин
Безпилотна авиационна система за екологични изследвания ИКИТ-БАН, "Екопрогрес Интернешънъл" ООД 4171
30.10.2018
3101 U1
01.03.2019
Действащ
А. Манев Слънчев ултравиолетов ротационен радиометър за измерване на екстремални слънчеви ерупции ИКИТ-БАН 111261 13.07.2012 66762 В1 07.12.2018 Действащ
С. Забунов
Г. Мардиросян
П. Гецов
Акустична анти-дрон разузнавателна система, базирана на привързан аеростат ИКИТ-БАН 3828
17.08.2017
ПМ 2872 U1
06.03.2018
Действащ
П. Гецов
С. Забунов
Г. Мардиросян
Система за управление на трифазен безколекторен електродвигател ИКИТ-БАН 111705
20.02.2014
Патент
66765
18.10.2018
Действащ
П. Гецов
Г. Мардиросян
Ст. Стоянов
Г. Баев
Ж. Жеков
Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда ИКИТ-БАН 111381
24.01.2014
Патент
66482 В1
05.03.2015
Действащ
Св. Забунов
Г. Мардиросян
Р. Недков
Цифров компютър реализиран чрез бистабилни релета ИКИТ-БАН 3805
26.07.2017
ПМ 2821 U1
15.11.2017
Действащ
П. Гецов
Г. Мардиросян
Т. Гецова
Св. Забунов
Ж. Жеков
М. Велкова
В. Васев
Автоматизирана система за приготвяне на здравословна храна ИКИТ-БАН 3833
24.08.2017
ПМ 2818 U1
15.11.2017
Действащ
П. Гецов
Св. Забунов
Г. Мардиросян
Самолет с вертикално излитане и кацане ИКИТ-БАН 2765
12.05.2014
ПМ 2126
2014
Действащ
П. Гецов
Г. Мардиросян
Г. Сотиров
Св. Забунов
Антенна система за безпилотен летателен апарат ИКИТ-БАН 2737
17.03.2014
ПМ 1967
30.09.2014
Действащ
П. Гецов
Г. Мардиросян
Р. Недков
Г. Сотиров
Ан. Дороган
Д. Украинцев
Д. Добров
М. Владов
Измерител на съдържанието на нитрати и дозиметър ИКИТ-БАН 2631
30.09.2013
ПМ1862
31.03.2014
Действащ
П. Гецов
Св. Забунов
Г. Мардиросян
Система за управление на трифазен без колекторен електродвигател ИКИТ-БАН 2723
20.02.2014
ПМ 1952
29.08.2014
Действащ
П. Гецов
Г. Мардиросян
Ж. Жеков
Т. Терзиев
Ст. Стоянов
С. Терзиев
Устройство за биостимулация и терапия с поляризирана светлина ИКИТ-БАН 2694
27.12.2013
ПМ 1912
31.03.2013
Действащ
Св. Забунов
П. Гецов
Г. Мардиросян
Г. Сотиров
Безжична универсална серийна шина за телеметрия на безпилотни летателни апарати ИКИТ-БАН 2804
10.07.2014
ПМ 2036 U1
31.03.2015
Действащ
Г. Мардиросян
П. Гецов
Св. Забунов
Тандем вертолет ИКИТ-БАН 112529
15.06.2017
  В процедура
П. Гецов
Св. Забунов
Г. Мардиросян
Система за управление на трифазен без колекторен електродвигател ИКИТ-БАН 111705
20.02.2014
  В процедура
А. Ковачев
Ф. Филипов
П. Гецов
Г. Мардиросян
Г. Сотиров
Екологична транспортна инфраструктура на бъдещето ИКИТ-БАН 112669
01.12.2017
  В процедура
Св. Забунов
Г. Мардиросян
П. Гецов
Акустична анти-дрон разузнавателна система ИКИТ-БАН 112526
14.06.2017
  В процедура
Св. Забунов
П. Гецов
Г. Мардиросян
Акустична анти-дрон разузнавателна система ИКИТ-БАН 3828
17.08.2017
  В процедура
Св. Забунов
Г. Мардиросян
Р. Недков
Цифров компютър реализиран чрез бистабилни релета ИКИТ-БАН 112525
26.07.2017
  В процедура
П. Гецов
С. Забунов
Г. Мардиросян
Мултироторен хеликоптер ИКИТ-БАН 112131
11.02.2015
  В процедура
Св. Забунов
П. Гецов
Г. Мардиросян
Г. Сотиров
Антенна система за безпилотен летателен апарат ИКИТ-БАН 111720
12.03.2014
  В процедура
П. Гецов
Г. Мардиросян
Ж. Жеков
Т. Терзиев
Ст. Стоянов
С. Терзиев
Устройство за биостимулация и терапия с поляризирана светлина ИКИТ-БАН 111665
12.02.2013
  В процедура
В. Живков
Ф. Филипов
П. Гецов
Г. Мардиросян
Г. Сотиров
и др.
Лавинно спасителен комплекс при попадане в снежна лавина ИКИТ-БАН 112243
18.03.2016
  В процедура
А. Манев Слънчев ултравиолетов ротационен радиометър за измерване на екстремални слънчеви ерупции ИКИТ-БАН 11126
13.07.2012
  Прекратен – неплатени такси
Г. Мардиросян
П. Гецов
Ж. Жеков
С. Стоянов
Мерник с плавно променящо се увеличение ИКИТ-БАН 109827
26.02.2007
ПМ 1128
20.01.2009
Прекратен – неплатени такси
Г. Мардиросян
П. Гецов
Ж. Жеков
Ст. Стоянов
Спектрофотометър за регистриране на бързо протичащи процеси ИКИТ-БАН 1436
07.05.2008
ПМ 1119 U1
31.10.2008
Прекратен – неплатени такси
М. Владов
Д. Добров
П. Гецов
Г. Сотиров
Г. Мардиросян
Р. Недков
П. Пейчев
Система за автоматично управление на безпилотни летателни апарати ИКИТ-БАН 2288
31.10.2012
ПМ 1694 Прекратен – неплатени такси
Г. Мардиросян Сеизмоприемник с електромагнитно поле в приемно-преобразувателя ИКИТ-БАН 108733
25.06.2004
Патент
65669 В1
26.08.2009
Прекратен – неплатени такси
Р. Шкевов Метод и устройство за защита на космически комплекси по време на активни експерименти ИКИТ-БАН   Патент
65422
29.09.2008
Прекратен – неплатени такси
С. Нейчев
Г. Станев
П. Гецов
С. Чапкънов
и др.
Високоволтов буферен усилвател ИКИТ-БАН   Патент
65849
05.01.2007
Прекратен – неплатени такси
Ж. Жеков
Г. Мардиросян
С. Стоянов
Апаратура за оценка на характеристиките на електронно-оптични преобразуватели ИКИТ-БАН   Патент
65812
21.01.2010
Прекратен – неплатени такси
Б. Бойчев
П. Гецов
М. Могилевски
В. Бойчев
Високоволтов буферен усилвател с малък входен капцитет ИКИТ-БАН 109870
11.05.2007
Патент
65843
23.03.2010
Прекратен – неплатени такси
П. Гецов
Г. Сотиров
Р. Недков
Г. Мардиросян
М. Владов
Д. Добров
и др.
Измервател на съдържание на нитрати ИКИТ-БАН 2289
31.12.2012
ПМ 1695 Прекратен – неплатени такси
Г. Мардиросян Устройство за автоматична цифрова регистрация на параметрите на геомагнитното поле ИКИТ-БАН 106992
12.08.2002
Патент
65077
27.02.2007
Прекратен – неплатени такси
П. Гецов
Ю. Симеонова
А. Косторонов
и др.
Композитен самосмазващ се материал на медна основа НАН – Украйна
ИКИТ-БАН
732117 С22С9/08
15.06.2005
Няма данни от Украйна
П. Гецов
А. Косторнов
Ю. Симеонова
и др.
Композитен антифрикционен самосмазващ се материал на медна основа ИКИТ-БАН
НАН – Украйна
  Патент
65644
26.05.2009
Прекратен – неплатени такси
М. Аструкова
Т. Грозданова
Г. Мардиросян
Р. Недков
Ю. Симеонова
Г. Чолаков
Устройство за определяне не енергетичното състояние на триеща се повърхност ИКИТ-БАН 103270
22.03.1999
Патент
63852
03.04.2003
Прекратен – неплатени такси