Институт за космически изследвания и технологии

Мисията на ИКИТ-БАН е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии.

Стратегия за развитие на научноизследователска дейност в ИКИТ-БАН

ПРИОРИТЕТИ

Слънчево-земна и космическа физика

Слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време.

Астрофизика

Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи.

Медико-биологични изследвания

Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина.

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЕМЯТА И ПЛАНЕТИТЕ

Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята и планетите. Регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност.

Космическо материалознание и нанотехнологии

Синтез и изучаване на нови, перспективни материали, получаване на нови модификации на съществуващи материали.

Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии

Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2022

ПУБЛИКАЦИИ:
136
ЦИТИРАНИЯ:
576
ПРОЕКТИ:
69
ПАТЕНТИ:
5

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА ИКИТ-БАН

ПУБЛИКАЦИИ:
2 766
ЦИТИРАНИЯ:
5 970
ПРОЕКТИ:
387
ПАТЕНТИ:
57